Pravāsācyā ṭīpā

Namaskāra tumhālā pravāsa karāyalā āvaḍēla kā? Āpaṇa āpalyā suṭṭīcī yōjanā svataḥca banavū icchitā? Āpaṇa ṭrĕvhala ējansīvara avalambūna nasaṇyācē svapna pāhatā? Āmhī āpalyāsāṭhī sā'iṭacī sūcī tayāra kēlī āhē jyā āpalyālā ārāma karaṇyāsa madata karatīla. Āpalyālā svatantra asaṇē āvaśyaka āhē: - Pĕkēja ṭūra; - svasta uḍḍāṇē śōdhā; - hŏṭēla āṇi vasatigr̥hāṅkaḍūna ŏphara miḷavā; - basacī tikiṭē bukiṅga va kharēdī karaṇyāsāṭhī ēka advitīya sēvā; - jagabharātīla vaiyaktika badalyānsāṭhī āntararāṣṭrīya bukiṅga sisṭama; - jagabharāta kāra bhāḍyānē; - sahalī, maiphilīcī tikiṭē, utsava, kāryakrama, atirikta śulkāśivāya thi'ēṭara; - naukā bhāḍē jagabharāta; - sarvōttama kimmatīta sēvā bukiṅga jalaparyaṭana; - ṭrĕvhala inśuransacī tulanā āṇi vikrī karaṇyāsāṭhī ēka ŏnalā'ina sēvā; - rēlvē tikiṭān̄cī vikrī; - jagabharātīla mōṭārasāyakalī, skūṭara, ēṭīvhī āṇi ducākīn̄cē bhāḍē; - vimānataḷa javaḷīla pārkiṅgacē jāḷē; - vilambita kinvā radda kēlēlyā uḍḍāṇānsāṭhī nukasāna bharapā'ī; - pravāśyānsāṭhī sārvatrika sima kārḍa; - viśvāsār'ha pravāsī sāthīdārān̄cā śōdha; āṇi barēca kāhī āpalyālā āmacyā nirdēśikēta sāpaḍēla: *********************

Pĕkēja ṭūra

lēvhalaṭēravēla - ṭūracē ŏnalā'ina bukiṅga. ṭūra bukiṅgasāṭhī ŏnalā'īna sēvā stara.Ṭrēvhala hī ēka ṭrĕvhala ējaṇṭacyā sahabhāgāśivāya sarva viśvasanīya ṭūra ŏparēṭarakaḍūna ṭūra śōdhaṇyāsāṭhī āṇi ŏnalā'ina kharēdī karaṇyāsāṭhī svayan̄calita praṇālī āhē. Tikīṭa kharēdī karaṇyāsārakhē kinvā hŏṭēlasāṭhī ŏnalā'ina bukiṅga karaṇyāsārakhēca ṭūra kharēdī karaṇyācī hī praṇālī āpalyālā paravānagī dētē.       +++ Ṭrĕvhalĕṭā - ṭūra hāyaparamārkēṭa. 120 hūna adhika ṭūra ŏparēṭara prōjēkṭaśī jōḍalēlē āhēta āṇi ṭrĕvhalĕṭā hamī dētē kī hē ṭūrsa sarvāta anukūla paristhitīta kharēdī karatā yētīla.      +++ Ŏnalā'īna mārga: Ṭūrsa ŏnalā'īna śōdhā - ṭūrsacī nivaḍa va kharēdī. 80 pēkṣā jāsta dēśāmmadhīla āghāḍīcyā ṭūra ŏparēṭarakaḍūna ṭūra vikrīsāṭhī ēka lōkapriya ŏnalā'ina sēvā. Lākhō suṭṭītīla pĕkējēsa jyāta vimānācē tikiṭa, hŏṭēlacī sōya, vaidyakīya vimā āṇi badalyān̄cā samāvēśa āhē.      +++ Misṭō ṭrāvhēla - yukrēnahūna suṭatānā ṭūra śōdha. yukrēniyana ṭūra ŏparēṭarasāṭhī śōdha āṇi bukiṅga ṭūrasāṭhī hī ēka ŏnalā'ina sēvā āhē, jī nēhamīcyā ṭrĕvhala ējansīcī pūrṇapaṇē jāgā ghētē. Ṭrĕvhala ējansīcyā ŏphisamadhyē sahalī nāhīta: Phēraphaṭakā buka karaṇyāsāṭhī tumhālā phakta misṭō vēbasā'iṭavara pravēśa karaṇyācī āṇi kāhī miniṭān̄cī āvaśyakatā āhē. =======================================

Uḍḍāṇē

ēvhi'ēsālēsa - svasta uḍḍāṇē śōdhā. svasta darāta vimāna tikīṭa kharēdī karaṇyācā uttama mārga. Nakāśāvara kinvā svasta kimmatīn̄cyā kĕlēṇḍaravara sarvāta svasta uḍḍāṇē asalēlyā diśānirdēśa āṇi tārakhān̄cī nivaḍa karā āṇi āpalyā khātyāta āpalyālā spardhāmmadhyē āṇi bhāgīdārāṅkaḍūna anan'ya savalata miḷatīla.      +++ Kivī - svasta vimāna uḍḍāṇē. ṭrĕvhala iṇḍasṭrīmadhīla hī ēka krāntikāraka kampanī āhē! Vharcyu'ala phlā'iṭa kanēkśana mŏḍēla sādara karaṇārē kivī prathama hōtē - hī sēvā kōḍsa-śē'arīṅgavara kārya na karaṇā ayā ē'aralā'insacī uḍḍāṇē jōḍatē. Ēka advitīya algōridama āpalyālā phlā'iṭacē sanyōjana, ṭrēna āṇi basamadhyē sahalī tayāra karaṇyāsa āṇi ēkala mārga banaviṇyācī paravānagī dētō. ======================================

Nivāsa

hŏṭēlalūka: Hŏṭēla saudē āṇi sūṭa miḷavā. kimmatīmmadhyē sarva kara āṇi phī ādhīpāsūna samāviṣṭa asatāta. Āpaṇa skrīnavara pāhilī titakīca rakkama āpaṇa dētā.      +++ Vasatigr̥ha - jagabharātīla vasatigr̥ha. 170 jagātīla 36,000 pēkṣā adhika vasatigr̥hānsāṭhī hē jagātīla āghāḍīcē ŏnalā'ina bukiṅga plĕṭaphŏrma āhē. Sā'iṭa āṇi anuprayōga 19 bhāṣāmmadhyē upalabdha āhēta. =======================================

Basa vāhatūka

ŏṭōbasaṭrāvēla - yurōpa, raśiyā, sī'āya'ēsacyā sahalīnsāṭhī basacī tikiṭē bukiṅga va kharēdīsāṭhī anōkhī sēvā. sarvāta mōṭhā vāhaka taḷa, sarvādhika mārga āṇi anan'ya uḍḍāṇē āṇi gantavyē.      +++ Phliksabasa - yurōpamadhīla 1700 pēkṣā jāsta śaharāmmadhyē basanē pravāsa karā. taruṇa phliksabasa kampanī yurōpamadhyē surakṣita āṇi ārāmadāyaka dīrgha-antarācā pravāsa dētē. Phliksabasa kōṇatyāhī bajēṭamadhīla pravāśānnā ādhunika, svasta āṇi sōyīskara pravāsa karaṇyācī suvidhā dētē.      +++ 12 Go - āgnēya āśiyātīla rēlvēgāḍyā, basa, phērī, cārṭarsacī tikiṭē. dakṣiṇapūrva āśiyā āṇi ōśiniyācyā 15 dēśāmmadhīla ēkā vyāsapīṭhāvara sarva prakāracyā vāhatukīcē ŏnalā'ina bukiṅgaḥ thāyalaṇḍa, śrīlaṅkā, bhārata, vhi'ētanāma, lā'ōsa, kambōḍiyā, malēśiyā, siṅgāpūra, myānamāra, philīpinsa, n'yūjhīlaṇḍa, iṇḍōnēśiyā, hām̐gakām̐ga, makā'ū āṇi cīna 500 pēkṣā jāsta ŏparēṭaracyā sṭŏka yādīmadhyē ========================================

badalyā

kīvīṭĕksī: Kāra ṭrānsaphara. 100 dēśāmmadhīla 500 vimānataḷa āṇi 117,500 mārga - sarva śīrṣa risŏrṭsacyā vimānataḷānvara badalī āṇi navīna kanēkśana javaḷajavaḷa pratyēka mahin'yāta.      +++ Iṇṭyūṭrāvēla hī jagabharātīla vaiyaktika badalyānsāṭhī āntararāṣṭrīya bukiṅga sisṭama āhē. - badalyān̄cā sarvāta mōṭhā ādhāra! Kāya pratispardhī nāhī! - Vyāptī: 135 Dēśāmmadhyē, 20,000 śaharē madhyē hastāntaraṇa - ,, Airports00 vimānataḷa/ rēlvē sṭēśana/ bandarē pāsūna hŏṭēla, vhilā, apārṭamēṇṭasāṭhī to,00,000 mārga - kōṇatyāhī hŏṭēlamadhyē javaḷajavaḷa kōṇatīhī hastāntaraṇa asēla yācī hamī. - 165 Prakāracī vāhanē: Śaṭala basacyā arthavyavasthēpāsūna ēlayū'ēksa kāra, limōjhina āṇi bōṭīparyanta. ========================================

Bhāḍyānē kāra

ikŏnŏmī bukiṅga svasta kāra bhāḍyānē dēṇyāsāṭhī āntararāṣṭrīya bukiṅga sēvā āhē. kamī kimmatīta vēgavāna, sōyīskara āṇi phāyadēśīra kāra bukiṅga, mōṭārīn̄cī nivaḍa, 25,000 bhāḍyānē dēṇyācī ṭhikāṇē, 150 dēśa.      +++ Kāra bhāḍyānē śōdhā - jagabharāta kāra bhāḍyānē dyā. jagabharātīla kāra bhāḍyācyā kimmatīn̄cī tulanā karaṇyāsāṭhī hī ēka sā'iṭa āhē.      +++ Ŏṭō yurōpa - jagabharāta kāra bhāḍyānē dyā. hē jagabharātīla 20,000 pēkṣā jāsta bhāḍē sthānakānvara āpalyā grāhakānnā bhāḍyānē dēṇār‍yā mōṭārīn̄cī vistr̥ta nivaḍa ŏphara karatē. Pātra tajña āṭhavaḍyātūna 7 divasa samarthana pradāna karaṇyāsa tayāra āhēta. =========================================

Sahala

pōnōminālu - maiphilī, utsava, śō, thi'ēṭarasāṭhī jāstīcē śulka na ghētā tikiṭē. hī raśiyāmadhīla agragaṇya ŏnalā'īna tikīṭa sansthāmpaikī ēka āhē. Daramahā, āmacyā sā'iṭalā sumārē 1,500,000 advitīya abhyāgata bhēṭa dilī jātāta jē 4,500,000 pr̥ṣṭhē pāhatāta.      +++ Weatlas - jagabharātīla bukiṅga phēraphaṭakā āṇi manōran̄jana. jagātīla kōṇatyāhī śaharāta sarvhisa bukiṅga sahala āṇi manōran̄jana. Āmhī sahalī, manōran̄jana, badalyā, vividha ākarṣaṇē āṇi saṅgrahālayē tikiṭē ŏphara karatō. Āṇi hē sarva - ēkā sā'iṭavara!      +++ Ṭripasṭara - sthānika rahivāśāṅkaḍūna asāmān'ya pravāsa. sthānika rahivāśāṅkaḍūna asāmān'ya sahalīcī sēvā. Āmhī jagātīla 220 śaharāmmadhyē 1600 pēkṣā jāsta sahalī ŏphara karatō. ==========================================

Samudraparyaṭana

hōpāyāca - jagabharāta naukā bhāḍyānē dyā. āpalyā svapnān̄cyā samudrī pravāsācē āyōjana karaṇyācā sarvāta sōpā mārga dē'ūna kampanīlā ānanda jhālā. Hī buṭīka jalaparyaṭana - jagabharātīla kŏpīrā'iṭa jalaparyaṭanasāṭhī samarpita ēka prakāracī āntararāṣṭrīya sā'iṭa āhē. Yēthē āpaṇa vyāvasāyika krūdvārē sarvha kēlēlyā lahāna āṇi madhyama ākārācyā jahājānvara kēbina buka karū śakatā.      +++ Ḍrīmalā'ina - sarvōttama kimmatīta jalaparyaṭana ārakṣaṇa sēvā. hī kampanī jagabharātīla 30 hūna adhika krūjha kampan'yāṅkaḍūna jalaparyaṭana ŏphara karatē. Āmacyā jalaparyaṭana tajñānnā krūjha vikrīcā 10 varṣān̄cā anubhava āhē, jyāmuḷē āmhālā rūpāntaraṇa ucca pātaḷīvara ṭhēvatā yētē. =============================================

Vimā

ṭrĕvhala inśuransacī tulanā āṇi vikrī karaṇyāsāṭhī cērēhāpā hī ēka ŏnalā'ina sēvā āhē. pramukha vimā kampan'yāṅkaḍūna vimā sēvān̄cī tulanā āṇi vikrī karaṇyāsāṭhī ēka ŏnalā'ina sēvā. Hē vāparakartyānnā sarvōttama vimā paryāya nivaḍaṇyāsa, kampan'yān̄cyā ŏpharacī tulanā karaṇyāta āṇi ilēkṭrŏnika pŏlisī ŏnalā'ina kharēdī karaṇyāsa madata karatē.      +++ Ṭripinsuransa mhaṇajē ṭrĕvhala inśuransa jē kharōkhara kārya karatē paravaḍaṇār‍yā kimmatīvara hā prīmiyama ṭrĕvhala vimā āhē. Āmhī raśiyana bājārāta ṭrĕvhala inśuransacyā sarvōttama jāgatika pad'dhatī lāgū karatō.      +++ Sṭrāhōvakaru ēka ŏnalā'ina vimā śōdha in̄jina āhē. ŏnalā'ina vimā śōdha in̄jina (vhījhēḍa'āra, sīṭīpī, lā'ipha, bhū sampattī) =========================================

ṭrēnacī tikiṭē

ŏnalā'īna ṭrēnacī tikiṭē vikrī karaṇā Tyā tutū hē ēka nētē āhēta. lōkapriya pravāsī sēvā. Āmhī 2003 pāsūna kāryarata āhōta. Sā'iṭa ŏnalā'ina rēlvēcī tikiṭē, vimāna tikiṭē, basacī tikiṭē, garama ṭūra kharēdī karatē. ==========================================

Ducākī āṇi ducākī bhāḍyānē

bā'iksabuka hī jagabharāta mōṭārasāyakalī, skūṭara, ēṭīvhī āṇi sāyakalīnsāṭhī ŏnalā'īna bukiṅga sēvā āhē. mōṭārasāyakalī, skūṭara, ēṭīvhī āṇi ducākī jagabharāta ŏnalā'ina bukiṅga sēvā. Āmhī 40 pēkṣā jāsta dēśāmmadhīla 950 bhāḍē kampan'yān̄cyā kimmatīn̄cī tulanā karatō. Jagabharāta 2 hajāra ṭhikāṇī bukiṅgasāṭhī 50,000 vāhanē upalabdha āhēta. ==========================================

Pārkiṅga

pārka am̐ḍa phlāya - mŏskō vimānataḷa javaḷa pārkiṅgacē jāḷē. mŏskōcyā mukhya vimānataḷān̄javaḷa hē ēka lōkapriya pārkiṅga nēṭavarka āhēḥ vanukōvhō, ḍōmōḍēdōvhō āṇi śērēmēṭīvhō. ==========================================

Kāyadēśīra madata

phlā'iṭa vilamba bharapā'īsāṭhī ē'arahēlpa hā jagātīla agraṇī āhē. 201 2013 pāsūna ē'arahēlpanē 10 daśalakṣāhūna adhika pravāśyānnā vilambīta kinvā radda kēlēlyā uḍḍāṇānsāṭhī compensation 600 paryanta nukasāna bharapā'ī miḷaṇyāsa yōgya prakārē madata kēlī āhē.      +++ Nukasāna bharapā'ī - vilambita kinvā radda kēlēlyā uḍḍāṇānsāṭhī bharapā'ī. vilamba, raddabātalapaṇā kinvā ōvharabukiṅgasāṭhī 600 yurō paryanta madata karatē. Īyū āṇi turkīcyā kāyadyācyā caukaṭīta sēvā kārya karatē. ============================================

Sima kārḍē

ḍrāyajhima hē pravāśyānsāṭhī ēka sārvatrika sima kārḍa āhē. plĕsṭika āṇi cipasaha, pratyēkāpramāṇē. Hē phōna, ṭĕblēṭa kinvā rā'uṭaramadhyē ghātalē jā'ū śakatē. Pharaka hā āhē kī tō ēkā ŏparēṭaraśī bāndhalēlā nāhī. Jēvhā āpalē vimāna navīna dēśāta utaratē, tēvhā ḍrīmsa sīma tvarita jāṇyāsāṭhī sajja hōtē. Hē 1 197 countries dēśāmmadhyē kāryarata āhē, javaḷajavaḷa sthānika ŏparēṭarapramāṇēca sthira samprēṣaṇa, vēgavāna iṇṭaranēṭa āṇi kimmatī pradāna karatē. ============================================

Pravāsī sāthīdārān̄cā śōdha ghyā

blālākāra - viśvāsār'ha pravāsī sāthīdārān̄cā śōdha. 45 daśalakṣa vāparakartyānsaha jagātīla sarvāta mōṭhī pravāsī sahakārī śōdha sēvā.

(маратхи латиница)

21 комментарий:

 1. http://bit.ly/pravasacyatipa
  https://bit.ly/pravasacyatipa
  http://www.bit.ly/pravasacyatipa
  https://www.bit.ly/pravasacyatipa
  #pravasacyatipa #bitlypravasacyatipa #wwwbitlypravasacyatipa #httpbitlypravasacyatipa #httpsbitlypravasacyatipa #httpwwwbitlypravasacyatipa #httpswwwbitlypravasacyatipa

  ОтветитьУдалить
 2. http://59travel.ru/
  https://59travel.ru/
  http://www.59travel.ru/
  https://www.59travel.ru/
  #59travel #59travelru #www59travelru #http59travelru #https59travelru #httpwww59travelru #httpswww59travelru #59travelcom #www59travelcom #http59travelcom #https59travelcom #httpwww59travelcom #httpswww59travelcom

  ОтветитьУдалить
 3. Āja malā bhēṭāyalā ālēlyā pratyēkāsa namaskāra!
  Alīkaḍēca ēkā mitrānē hā praśna vicāralā kī tilā āpalā vāḍhadivasa paradēśī dēśāta sājarā karāyacā āhē āṇi malā bhākarī miḷata nāhīta mhaṇūna malā kāhītarī yōjanā ākhū dyā, mī utsāhānē hā upakrama hātī ghētalā. Phakta tyāca utsāhānē āmacē bajēṭa thōḍēsē mandāvalē: Āmhī lakṣādhīśān̄cē svapnasud'dhā vicāra karū śakalō nāhī āṇi hivāḷyācyā suṭṭīta ādhīca junī jamāva khāllī.
  Jyānnā āśiyāta ārāma karāyacā āhē tyānnā māhita āhē kī tyā pradēśātīla sarvāta mahāgaḍī bājū mhaṇajē uḍḍāṇa. Bākī sarva kāhī - āśiyā khaṇḍātīla hŏṭēla, bhōjana, ṭūrsa, ṭĕksī yāpaikī svasta āhē. Āṇi dakṣiṇapūrva āśiyātīla sarva dēśāmmadhīla svasta mhaṇajē vhi'ētanāma. Yāvara viśvāsa ṭhēvū nakā, parantu tēthē tumhālā 15-20 ḍŏlarsa (prati khōlī kimmata, prati vyaktī navhē) āṇi agadī n'yāhārīsaha ēka atiśaya sabhya khōlī sāpaḍēla!

  Sarvakāhī vajana kēlyāvara, mī vhi'ētanāmalā jāṇā flightyā vimānāsāṭhī vājavī kimmata śōdhaṇyāsa suruvāta kēlī. Mī nēhamī sāṅgatō kī mī tikiṭē kaśī kharēdī karatō. Mī bar‍yāca kāḷāpāsūna Aviasales.Ru vēbasā'iṭa vāparata āhē āṇi malā kharōkhara sarvakāhī āvaḍatē, bar‍yāca vēḷā sā'iṭanē phlā'iṭsasāṭhī cāṅgalyā kimmatī dē'ūna madata kēlī. Iṇṭaraphēsa atiśaya sōyīskara āhē, pratyēkajaṇa samajēla. Mī āpaṇāsa vaiyaktikarityā vāparalēlyā kāryānviṣayī sāṅgēna.

  Suruvātīlā āmhī āpalā mārga nivaḍatō, udāharaṇārtha mŏskō-hō cī minha siṭī āṇi tārakhā sūcita karatō. Śōdha in̄jina sarva vāhakānsāṭhī tikiṭa śōdhata āhē, thōḍyā vēḷāsāṭhī āṇi āpalyālā skrīnavara kimmatīcē paryāya miḷatāta.
  Khālī mōbā'īla a‍̔ĕplikēśanamadhīla ēka phōṭō āhē, hē sthāpita karūna, āpaṇa sōyīskarapaṇē phōna/ ṭĕblēṭavarūna tikiṭē dēkhīla māgōvā ghē'ū śakatā. Kitī philṭaravara lakṣa dyā!

  Parantu āmhālā phlā'iṭacyā kimmatīmadhyē adhika rasa āhē, varīla phōṭōmadhyē asē disūna ālē āhē kī āmhālā phē.Yā-ṭripa phlā'iṭasāṭhī 26,255 rubalacyā varacyā ākr̥tīmadhyē āṇi thēṭa ērōphlōṭa phlā'iṭamadhyē dēkhīla adhika rasa āhē. Āmhī varacyā ōḷīvara klika karatō āṇi phlā'iṭacē tapaśīla tasēca vimāna tikīṭa vikrī ējansīcī nivaḍa miḷavitō.

  Hē pāhilē jā'ū śakatē kī avivākasa sansādhanātūna svasta tikiṭa 26255 rubala āhē, hē mājhyāsāṭhī aparicita ējaṇṭa āhē, mī yā sā'iṭadvārē tikiṭē kharēdī karaṇāra nāhī.

  Āṇi yēthē ōjhōna āhē. Pravāsa, āṇi mājhā viśvāsa āhē bilēṭīksa.Āra.Yū, mājhyākaḍūna yāpūrvīca paḍatāḷaṇī kēlī gēlī āhē, mhaṇūna mī tyān̄cyākaḍūna kharēdī karīna, adhika mahāga asalē tarī.
  Jēvhā āpaṇa yōgya ējaṇṭakaḍūna nivaḍalēlyā kimmatīvara klika karāla, tara Aviasales.Ru āpalyālā tyān̄cyā vēbasā'iṭavara punarnirdēśita karēla āṇi āpaṇa tēthē tikiṭē svataḥ kharēdī karāla. Hē strōta kēvaḷa ēkā viśiṣṭa tārakhēsāṭhī tikiṭān̄cī vikrī kōṇa karatē āṇi havā'ī pravāsa kharēdī karaṇē adhika phāyadēśīra kuṭhē āhē hē sāṅgatē. Tasēca ējaṇṭa svata: Vēgaḷyā pad'dhatīnē kārya karatāta, kōṇītarī tyān̄cyā sēvānsāṭhī atirikta paisē ghē'ū śakatē.

  Baraṁ, chāna! Parantu itara śōdha in̄jinamadhyē kimmata tapāsaṇyācī kāḷajī ghēta nāhī. Udāharaṇārtha ēka yōgya"spardhaka" skyscanner.Ru

  yēthē āmhālā abidhābīcyā badalyāsaha ētihādasaha ​​uḍḍāṇē upalabdha āhēta. Āṇi jara 12 tāsāmpēkṣā jāsta kālāvadhīcyā apēkṣēnē ēkaca badala jhālā asēla tara paratīcyā phlā'iṭamadhyē ādhīca dōna badalyā jhālyā āhēta, jē kvālālampūralā 2 tāsa āṇi abū dhābīlā 3.45 Miniṭānnā jōḍēla.
  Ērōphlōṭasaha thēṭa uḍḍāṇa āṇi prati vyaktī 2752 rūbalacyā ēhāda phlā'iṭamadhīla pharaka, tō vācatō kāya? Svataḥsāṭhī vicāra karā, svata: Sāṭhī nirṇaya ghyā!

  Phāyadēśīra vimāna kharēdī karaṇyāvyatirikta, āpaṇa tvarita hŏṭēla āṇi kāra bhāḍyānē buka karū śakatā āṇi barēca kāhī.

  Mī Aviasales.Ru cyā sēvā vāparaṇē surū ṭhēvīna, jyācī mī tumhālāhī śubhēcchā dētō:)
  Āpalyākaḍē lakṣa dilyābaddala dhan'yavāda, āmhī ātā vhi'ētanāmamadhyē āhōta, mhaṇūna mē madhyē bhēṭū!

  ОтветитьУдалить
 4. Cāṅgalā divasa, mitrānnō!

  Malā āṇi mājhyā kuṭumbāsa pravāsa karaṇyāsa āvaḍatē āṇi bar‍yācadā ṭūra pĕkējasaha viśrāntī ghēta nāhī, parantu svataḥhūna sahalīcī yōjanā ākhata asatāta. Āṇi ē'aralā'insacī tikiṭē śōdhaṇyāsāṭhī ēvhī'ēlēsacī vēbasā'iṭa vāranvāra āmacyā madatīlā ālī. Hē śōdha in̄jina kaśāsāṭhī cāṅgalē āhē? Calā hē samajū yā.

  1. Samāna tikiṭānvara sarvōttama saudyānsāṭhī śōdha. Pratyakṣa vyavahārātaca hē samajalē jātē kī kāhī vēḷā thēṭa vimāna kampanīkaḍūnaca navhē tara tikiṭa sārakhyā punarvikrētyāmmārphata tikiṭē ghēṇē svasta asatē. Ru, ōjhōna pravāsa ityādī yā kampan'yā tyān̄cī sūṭa dētāta.

  2. Vāparakartā anukūla iṇṭaraphēsa. Philṭara sēṭiṅgja sāpha karā.

  3. Īmēladvārē navīna phāyadēśīra ŏpharacyā sūcanā. Yā sēvēmuḷē āmacē sumārē 20 hajārān̄cē tāraṇa jhālē āhē.

  Ēkūṇaca, yā sā'iṭacyā sēvā 10 vēḷā vāparalyā gēlyā. Pratyēkajaṇa ānandī āhē. Mhaṇūna mī yācī śiphārasa karatō.

  ОтветитьУдалить
 5. Jēvhā mī svataḥsāṭhī vimānācī tikiṭē ghēṇyācī yōjanā ākhata asatō, tēvhā yā prakaraṇāta mī bar‍yāca vēbasā'iṭsakaḍē vaḷata asatō jē yā pravāsācyā kāgadapatrān̄cyā kimmatīnvara ḍēṭā vyavasthita karatāta āṇi tyāca vēḷī svayan̄calitapaṇē sarvāta phāyadyācyā ŏphara dē'ū śakatāta.

  Āṇi yā kāraṇāstava, arthātaca, jēvhā malā yācī āvaśyakatā asēla, tēvhā mī ē'aralā'īna tikiṭān̄cē ŏnalā'ina tikīṭa buka karaṇyāsāṭhī sā'iṭa ēvhisālēsa.Rūkaḍē vaḷatō. Tathāpi, vimānācyā tikiṭān̄cyā ŏpharacī sampūrṇa vividhatā samajūna ghēṇyāsa āṇi mājhyāsāṭhī sarvāta phāyadēśīra vimāna uḍḍāṇān̄cī nivaḍa karaṇyāta malā kharōkhara madata karatē.

  Āṇi mhaṇūnaca, mī yā sā'iṭavara khūpaca khūṣa jhālō, kharōkhara upayōgāta ālā āṇi malā āvaḍalā.

  ОтветитьУдалить
 6. Svataḥhūna pravāsa karaṇē adhika manōran̄jaka āhē, parantu nēhamīca ārthikadr̥ṣṭyā n'yāyya ṭharata nāhī, kāraṇa niyamita uḍḍāṇān̄cī tikiṭē bar‍yācadā bhāḍēkarūmpēkṣā mahāga asatāta. Mhaṇūnaca, sarvāta anukūla kimmatī śōdhaṇyāsāṭhī mī a‍̔ĕgrīgēṭara sā'iṭsa vāparatō.

  Tikiṭān̄cyā kityēka varṣān̄cyā svatantra kharēdīnantara, mī ēvhi'ēsalēsa.Rūvara sthāyika jhālē

  Aviasales.Ru - tikiṭa vikata nāhī! Hē mahatvācē āhē. Hī sā'iṭa sadhyācyā tikiṭācyā jāstītajāsta kimmatīn̄cī māhitī ēkatrita karatē. Kadhīkadhī tēthē āpalyālā atiśaya manōran̄jaka kimmatīta spaṣṭa-nasalēlē paryāya sāpaḍatīla.

  Vāparaṇyāsa sulabha
  1. Tārīkha, prasthāna vimānataḷa, gantavya vimānataḷa āṇi pravāśān̄cī saṅkhyā nivaḍā

  2. Tyāca tārakhān̄cī mī nivaḍa kēlī jyāsāṭhī mājhyākaḍē ādhīpāsūnaca tikiṭē āhēta (mī julaimadhyē thousand0 hajārāta tikīṭa vikata ghētalē āhē: 2 Prauḍha āṇi ēka mūla)

  3. Sā'iṭa sadhyācyā kimmatī gōḷā karatē

  mājhyā dr̥ṣṭikōnātūna, dōna badalyānsaha antalyālā uḍḍāṇa karaṇē sāmān'ya gōṣṭa nāhī. Mhaṇūnaca, mī kēvaḷa hastāntaraṇa na karatā sōḍalē āṇi sarvāta svasta tikiṭān̄cī ātā 47 hajāra kinvā tyāhūna adhika kimmata asalyācē malā prāpta jhālē.

  Mī kalpanā karū śakata nāhī kī malā kitī vā'īṭa vāṭatē kī mī 30 hajārānsāṭhī mājhyā tikiṭān̄cā lābha ghē'ū śakata nāhī, kāraṇa vaiyaktika kāraṇāstava sahala apayaśī ṭharēla.

  Tikiṭānśējārīla"bāya" baṭaṇāvara klika kēlyānantara, ēvhi'ēsālēsa.Rū bhāgīdārācyā vēbasā'iṭavara punarnirdēśita karatē.

  Āṇi ādhīpāsūnaca āpaṇa dēya dēṇār‍yā bhāgīdāra sā'iṭavara āpalā ḍēṭā praviṣṭa karā.

  Kimmatīn̄cē nirīkṣaṇa kāhī āṭhavaḍyānta uttama prakārē kēlē jātē. Samāna tārakhān̄cyā kimmatī badalū śakatāta āṇi tē badalata nasalyāsa āpaṇa tārakhānnā kin̄cita diśēnē ēkā diśēnē kinvā dusar‍yā diśēnē halavū śakatā. Ē'aralā'insacyā saṅkētasthaḷāvara nivaḍalēlī tikiṭē tapāsaṇēhī anāvaśyaka nasatē - kadhīkadhī tikiṭāsāṭhī thōḍī svasta kimmata mōjāvī lāgatē.

  Jēvhā mī anēka āṭhavaḍyānsāṭhī hī tikiṭē kharēdī kēlī, tēvhā tikiṭān̄cyā kimmatī 1.5-2 Hajārānnī māgē-puḍhē gēlyā. Kavīnē kimāna kimmatīcī pratīkṣā kēlī āṇi tī vikata ghētalī.

  ОтветитьУдалить
 7. Namaskāra priya mitrānnō.
  Bar‍yāca varṣāmpāsūna mī skāyaskĕnara ārakṣaṇa sā'iṭadvārē tikiṭa śōdhata hōtō. Sarvakāhī malā anukūla āhē, nēvhigēśana svataḥ, bukiṅgacī sōya āṇi arthātaca tikiṭān̄cyā kimmatī.
  Parantu yēthē mājhyā mitrānnī āṇakhī ēka sā'iṭa vāparaṇyācā sallā dilā - ēvhiyā sēlsa. Malā yā sā'iṭabaddala māhita āhē, āṇi tikiṭē dēkhīla ghēṇyācā prayatna kēlā, parantu kharēdīsāṭhī kāhītarī mājhyāsāṭhī upayukta ṭharalē nāhī. Ēvhi'ēlsalēsa nēhamīca skāyaskĕnarapēkṣā jāsta kimmatīvara tikiṭān̄cī ŏphara dēta asata.
  Paṇa nukatāca malā ulaṭa disalē. Mī anēka vēḷā ēvhi'ēlsacyā vikrīvara gēlō āṇi tikiṭē kamīta kamī svasta miḷālī.
  Svata: Sāṭhī pahā.
  Āmhī tyāca phlā'iṭacī tulanā karū, tē sarvāta varacyā ōḷīvara asēla.
  Ēvhi'ēlsa 7322 āra rōjī.
  Skāyaskēnara 7457 āra vara.
  135 Rubala svasta. Arthāta, ēka pēnī, parantu ēka paisā, jasē tē mhaṇatāta, rubala vācavatē.
  Ātā mī ēvhi'ēlsa pāhatō āṇi mī tumhālā sallā dētō.

  ОтветитьУдалить
 8. Pĕkēja ṭūra
  mŏskō pāsūna pĕkēja ṭūra
  turkī pĕkēja daurā
  pĕkēja ṭūra vikata ghyā
  pĕkēja ṭūra
  sōcī madhīla pĕkēja ṭūra
  gulāba phārma pĕkēja ṭūrsa
  svasta pĕkēja ṭūrsa
  pĕkēja skī ṭūrsa
  havā'ī pravāsāsaha pĕkēja ṭūra
  phŏrmyulā 1 sōcī pĕkēja ṭūrsa
  pĕkēja ṭūra iṭalī
  pĕkēja navīna varṣa 2020 ṭūra
  bibli'ō glōba pĕkēja ṭūrsa
  pĕkēja ṭūra vhi'ētanāma
  pĕkēja ṭūra bukiṅga
  pĕkēja raśiyā ṭūra
  pĕkēja ṭūra spēna
  sarva samāvēśaka pĕkēja ṭūrsa
  pĕkēja ṭūra vimā
  pĕkēja ṭūralam̐ḍa
  yēkēṭarinabarga madhīla pĕkēja ṭūrsa
  mŏskōhūna havā'ī pravāsāsaha pĕkēja ṭūrsa
  gō'ā arambōla pĕkēja ṭūrsa
  pĕkēja ṭūra kitī āhē?
  Ijipta karaṇyāsāṭhī pĕkēja ṭūra
  pĕkēja ṭūra grīsa
  pĕkēja prāga pāsūna sahalī paryaṭana
  prāga pĕkēja ṭūra
  sōcī phŏrmyulā 1 pĕkēja ṭūra 2019
  mŏskō pāsūna turkī pĕkēja daurā
  mŏskōhūna sōcī pĕkēja ṭūra
  pĕkēja ṭūrsa sā'iṭa
  pĕkēja ṭūrsa ōmska
  pĕkēja ṭūra mhaṇajē kāya
  pĕkēja ṭūra śōdha
  mŏskō pāsūna krimiyā pĕkēja daurā
  sāyaprasa pĕkēja ṭūra
  pĕkēja ṭūramadhyē kāya samāviṣṭa āhē
  pĕkēja ṭūra krimiyā havā'ī pravāsāsaha
  pĕkēja jarmanī daurā
  antima miniṭātīla pĕkēja ṭūrsa
  lāṇī ēsa svīṭa ḍilaksa pĕkēja ṭūra
  abakhājhiyālā pĕkēja ṭūra
  mŏskōhūna kyubā pĕkēja ṭūra
  pĕkēja ṭūra jiṅkaṇē
  uphā yēthūna gulāba phārma pĕkēja ṭūrsa
  mŏskō pāsūna mŏnṭēnēgrō karaṇyāsāṭhī pĕkēja ṭūra
  yūphā pāsūna turkī pĕkēja daurā
  pĕkēja ṭūra nivaḍa
  ṭūra ŏparēṭara
  uḍḍāṇa daurā
  kharēdī ṭūra
  sahala suṭṭī
  svatantra viśrāntī
  vaiyaktika daurā
  paryaṭana daurā
  svatantra daurā
  svasta daurā
  paryaṭana ējansī
  sāratōvha krimiyācā daurā
  krimiyā daurā mārca
  ṭūra ṭūra
  viśrāntī paryaṭaka
  uḍḍāṇē
  mŏskō uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē
  tikiṭē kharēdī karā
  thēṭa uḍḍāṇē
  adhikr̥ta uḍḍāṇē
  phlā'iṭa thēṭa uḍḍāṇa
  uḍḍāṇa sā'iṭa
  pīṭarsabarga uḍḍāṇē
  phlā'iṭa santa
  uḍḍāṇē adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  simphērōpōla
  vimāna kirāyā mŏskō
  mŏskō thēṭa uḍḍāṇē
  tutū uḍḍāṇē
  ṭūṭā uḍḍāṇē
  svasta vimāna uḍḍāṇē
  ākāśa skĕnara uḍḍāṇē
  gaganacumbī vimāna uḍḍāṇē
  krāsnōḍāra uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē mŏskō uḍḍāṇē
  ōjhōna uḍḍāṇē
  mŏskō thēṭa uḍḍāṇē
  pravāsa uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē thēṭa uḍḍāṇa kimmata
  tāśkanda uḍḍāṇē
  tikiṭa havā'ī tikiṭē
  sēṇṭa pīṭarsabarga pāsūna uḍḍāṇē
  yāṇḍēksa uḍḍāṇē
  ōjhōna pravāsa uḍḍāṇē
  mŏskō simphērōpōla uḍḍāṇē
  vinā phlā'iṭa
  svasta vimāna sā'iṭa
  vijaya uḍḍāṇē
  uphā uḍḍāṇē
  ṭuṭū ē'aralā'īna tikiṭān̄cē adhikārī
  sarvādhika uḍḍāṇē
  svasta adhikr̥ta uḍḍāṇē
  phlā'iṭsa 2019
  uḍḍāṇē svasta adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  uḍḍāṇa vēḷāpatraka
  svasta thēṭa uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē
  kājhāna uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē
  vēbasā'iṭa tūṭū uḍḍāṇē
  ṭūṭū adhikr̥ta vēbasā'iṭa uḍḍāṇa karatē
  ṭuṭā ru uḍḍāṇē
  tutū ārayū uḍḍāṇē
  havā'ī tikīṭa
  rēlvē tikīṭa
  ārajhēḍaḍī tikiṭa
  rēlvē tikīṭa
  tikīṭa mŏskō
  raśiyana rēlvēcī adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  thēṭa uḍḍāṇa
  svasta vimānācē tikiṭa
  ērōphlŏṭa adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  vijaya vimāna
  tikīṭa vimāna mŏskō
  urala ē'aralā'īnsa
  rēlvē tikīṭa
  vijaya ē'aralā'īna adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  krimiyā vimāna

  ОтветитьУдалить
 9. Ēsa 7 ē'aralā'īnsa ē'aralā'īna adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  svasta uḍḍāṇa
  jvalanta daurā
  vimānācē tikiṭa
  ŏnalā'ina uḍḍāṇē
  ōśa uḍḍāṇē
  havā'ī tikiṭa kitī
  uḍḍāṇē
  mŏskō pāsūna svasta uḍḍāṇē
  mŏskō tikiṭē kharēdī
  mŏskō sōcī uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē
  vimānācī tikiṭē
  svasta uḍḍāṇē thēṭa uḍḍāṇē
  parata uḍḍāṇē
  kĕlininagrāḍa uḍḍāṇē
  vimāna bhāḍē
  vinā svasta uḍḍāṇē
  irkutska uḍḍāṇē
  ē'ara tikiṭa duśānbē
  uḍḍāṇē spb
  tēthē havā'ī tikīṭa
  havā'ī tikiṭa kharca
  tikiṭa kitī āhē?
  Svasta vimānācī tikiṭē
  kamiśanaśivāya uḍḍāṇē
  ērōphlōṭa uḍḍāṇē
  makhācakalā uḍḍāṇē
  vlādivōstōka uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē svasta santa
  kamiśanaśivāya svasta uḍḍāṇē
  sargaṭa uḍḍāṇē
  svasta mŏskō uḍḍāṇē
  mōmōṇḍō uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē thēṭa mŏskō svasta uḍḍāṇē
  ḍŏna uḍḍāṇē
  mŏskō uḍḍāṇē
  thēṭa sōcī uḍḍāṇē
  ŏnalā'īna tikiṭē kharēdī karā
  gaganacumbī imāratīn̄cē adhikārī
  gaganacumbī imārata adhikr̥ta uḍḍāṇē
  khujanda uḍḍāṇē
  cēlā'iyabinska uḍḍāṇē
  mŏskō ōśa uḍḍāṇē
  mŏskō tāśakanda uḍḍāṇē
  vimāna tikīṭa sā'iṭa kharēdī
  vimāna kimmatī
  adhikr̥tapaṇē tikiṭē kharēdī karā
  simphērōpōla phlā'iṭa thēṭa
  havā'ī tikīṭa ŏkṭōbara
  tikiṭē adhikr̥ta vēbasā'iṭa kharēdī
  ōmska uḍḍāṇē
  havā'ī tikiṭē tikiṭē kharēdī
  adhikr̥ta havā'ī tikīṭa
  uḍḍāṇē svasta uḍḍāṇē
  havā'ī tikiṭa svasta tikiṭē
  havā'ī tikiṭān̄cī kimmata thēṭa uḍḍāṇē
  sāratōva uḍḍāṇē
  biśkēka uḍḍāṇē
  havā'ī tikīṭa ujhabakistāna
  uḍḍāṇē mŏskō yērēvāna
  khabārōvska uḍḍāṇē
  ēkaṭara'īnabarga pāsūna uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē mŏskō svasta uḍḍāṇē svasta uḍḍāṇē
  khanija uḍḍāṇē
  khanija pāṇyācī uḍḍāṇē
  gōla-ṭripa havā'ī tikiṭē
  sōcī thēṭa uḍḍāṇē
  simphērōpōla thēṭa vimāna uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē
  sēṇṭa pīṭarsabarga pāsūna svasta uḍḍāṇē
  sēṇṭa pīṭarsabarga pāsūna svasta uḍḍāṇē
  mŏskō krāsnōḍāra uḍḍāṇē
  phlā'iṭsa a‍̔ĕḍalara
  sapṭēmbara sāṭhī havā'ī tikīṭa
  mŏskō phlā'iṭa vēḷāpatraka
  vēbasā'iṭa tikīṭa ārayū
  svasta uḍḍāṇē uḍḍāṇē
  havā'ī tikīṭa āra'ō adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  mŏskō tēthē havā'ī tikīṭa
  uḍḍāṇē mŏskō duśānbē
  Vnukovo uḍḍāṇē
  ḍōmēḍēḍōvhō
  havā'ī tikiṭa samarakanda
  krāsnōḍāra uḍḍāṇē thēṭa
  phlā'iṭa vhŏlgōgrāḍa
  vēbasā'iṭa tikīṭa vēbasā'iṭa
  phlā'iṭsa makhācakalā mŏskō
  ē'aralā'īna tikiṭān̄cē adhikārī
  vimāna tikīṭa adhikr̥ta vēbasā'iṭa tikīṭa
  uḍḍāṇān̄cē vēḷāpatraka
  mŏskō pāsūna kamiśana na svasta uḍḍāṇē
  mŏskō anapā uḍḍāṇē
  havā'ī vikrī uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē thēṭa uḍḍāṇa vēḷāpatraka
  vimāna pravāsa
  varōnējha uḍḍāṇē
  svasta mŏskō thēṭa uḍḍāṇē
  mōmōṇḍō uḍḍāṇān̄cē adhikārī
  ēvhī'ēkalsa uḍḍāṇē
  nŏvagōrōḍa uḍḍāṇē
  mŏskō havā'ī tikiṭa kitī
  mŏskō pīṭarzbarga uḍḍāṇē
  gaganacumbī imārata vēbasā'iṭa uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē mŏskō 2019
  gaganacumbī imārata adhikr̥ta vēbasā'iṭa uḍḍāṇē
  gaganacumbī imārata adhikr̥ta vēbasā'iṭa uḍḍāṇē
  rōstōva mŏskō uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē mŏskō sēṇṭa.
  Mŏskō sēṇṭa pīṭarsabarga uḍḍāṇē
  gaganacumbī vimāna uḍḍāṇē
  tikiṭa ē'ara tikiṭa mŏskō
  krāsnōḍāra thēṭa vimāna uḍḍāṇē

  ОтветитьУдалить
 10. Thēṭa uḍḍāṇē
  tikiṭē kharēdī
  phlā'iṭsa
  uphā mŏskō uḍḍāṇē
  yēkēṭarinabarga thēṭa uḍḍāṇē
  maramēnska uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē mŏskō Khujand
  nōvōsibirska pāsūna uḍḍāṇē
  havā'ī tikīṭa varṣē
  havā'ī tikīṭa śōdha
  mŏskō pāṇī uḍḍāṇē
  nōvōsibirska thēṭa uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē jāhirātī
  uḍḍāṇa vijaya mŏskō
  tūtū ē'aralā'īna tikiṭān̄cē adhikārī
  mŏskō havā'ī tikiṭa kharca
  mŏskō kĕlininagrāḍa uḍḍāṇē
  mŏskō yēkaṭarinabarga uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē mŏskō biśkēka
  svasta uḍḍāṇē
  ēvhi'ēksala adhikr̥ta uḍḍāṇē
  ē'araṭikēṭsa ṭŏmska
  vimāna kirāyā mŏskō
  mōmōṇḍō vēbasā'iṭa uḍḍāṇē
  barnaula uḍḍāṇē
  mōmōṇḍō phlā'iṭsa adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  sōcī uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē jēthē
  svasta uḍḍāṇē parata
  uḍḍāṇē nijhanēvaraṭōvhaska
  uḍḍāṇē vlādikāvakājha
  s7 uḍḍāṇē
  phlā'iṭa vēbasā'iṭa vimāna vikrī
  ēvhi'ēksala uḍḍāṇē adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  adhikr̥ta vijaya tikiṭē
  phlā'iṭa ōrēnabarga
  svasta ōśa uḍḍāṇē
  phargānā phlā'iṭa tikīṭa
  svasta vijaya tikiṭē
  havā'ī tikīṭa karū śakatā
  havā'ī tikīṭa cisinau
  havā'ī tikiṭa pīṭarsabarga kharēdī
  navīna uḍḍāṇē
  navīna uḍḍāṇē
  tikīṭa asō
  ōjhōna adhikr̥ta uḍḍāṇē
  tikīṭa kharēdī
  vēbasā'iṭa vijaya uḍḍāṇē
  kamī uḍḍāṇē
  havā'ī tikiṭa nāmaṅga
  adhikr̥ta uḍḍāṇē tikiṭē kharēdī
  havā'ī tikiṭa vēbasā'iṭa tikiṭē kharēdī
  mŏskō nōvōsibirska uḍḍāṇē
  mŏskō sērāṭōvha uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē adhikr̥ta vēbasā'iṭa tikīṭa kharēdī
  kējhāna thēṭa uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē svasta havā'ī vikrī
  havā'ī tikīṭa yurēnagŏya
  phlā'iṭa mi
  havā'ī tikiṭa mŏskō ŏkṭōbara
  ē'ara mini pāṇyācī uḍḍāṇē
  vimāna tikīṭa
  uḍḍāṇē vijaya adhikr̥ta vēbasā'iṭa uḍḍāṇē
  bukhārā uḍḍāṇē
  mŏskōlā khanija uḍḍāṇē
  arakhaṅgēlska uḍḍāṇē
  mŏskō khanija pāṇyācī uḍḍāṇē
  thēṭa tāśkanda uḍḍāṇē
  ēvhīsalēsa uḍḍāṇē
  mŏskō krāsnōyārska uḍḍāṇē
  havā'ī tikīṭa arjēnaca
  vēbasā'iṭa tūṭū uḍḍāṇē
  mādhyamātūna uḍḍāṇē
  svasta vimāna tikīṭa vēbasā'iṭa
  uḍḍāṇē svasta mŏskō ōśa
  uḍḍāṇē
  ēvhi'ēlŏka adhikr̥ta uḍḍāṇē svasta āhēta
  raśiyā uḍḍāṇē
  ēvhi'ēlŏksa adhikr̥ta vēbasā'iṭa svasta uḍḍāṇē
  āpaṇa adhikr̥ta uḍḍāṇē uḍḍāṇē vēbasā'iṭa
  navīna yurēnagŏya uḍḍāṇē
  jāvō yōlārī uḍḍāṇē
  vimāna kirāyā nōvōsibirska
  āsṭrakana uḍḍāṇē
  havā'ī tikiṭē
  phlā'iṭa lām̐sara
  uḍḍāṇē mŏskō samarakanda
  vimānācā vimāna Krasnodar
  havā'ī tikīṭa citā
  tikiṭa kramāṅka
  śērēmētyā'ēvō uḍḍāṇē
  vinā tikiṭa kharēdī karā
  mŏskō vlādivōstōka uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē kamī kimmatī
  adhikr̥ta ērōphlōṭa uḍḍāṇē
  kanēkṭa uḍḍāṇē
  kanēkṭa uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē simphērōpōla mŏskō
  pīṭarsabarga simphērōpōla
  samārā mŏskō uḍḍāṇē
  yākutska uḍḍāṇē
  phlā'iṭsa simpharōpōla santa
  sēṇṭa pīṭarsabarga simphērōpōla uḍḍāṇē
  sapṭēmbara mŏskō uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē ulāna uḍē
  pravāsī vimāna tikiṭa adhikārī
  vimāna uḍḍāṇē
  aviva uḍḍāṇē
  pēṭrōpāvlōvhaska
  kējhāna uḍḍāṇān̄cē havā'ī parivahana
  2019 uḍḍāṇē
  pravāsa uḍḍāṇē
  mŏskō ujhabēkistāna uḍḍāṇē
  sṭĕvhrōpŏla uḍḍāṇē
  sarguṭa lā thēṭa uḍḍāṇē
  havā'ī tikīṭa nōvhēmbara

  ОтветитьУдалить
 11. Havā'ī vikrī svasta uḍḍāṇē
  rōstōva pāsūna uḍḍāṇē
  mŏskō pāsūna uḍḍāṇē ḍŏna uḍḍāṇē
  mŏskō rōstōva-ŏna-ḍŏna uḍḍāṇē
  krāsnōyārska pāsūna uḍḍāṇē
  svasta ōjhōna uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē ujhabēkistāna
  mŏskō istambūla uḍḍāṇē
  simphērōpōla uḍḍāṇē thēṭa uḍḍāṇa kimmata
  sēṇṭa pīṭarsabarga uḍḍāṇē
  mŏskō kējhāna uḍḍāṇē
  dakṣiṇa sākhalinska uḍḍāṇē
  vimānācā ōśa
  ērōphlōṭa vimāna tikīṭa vēbasā'iṭa
  syaktyavakara uḍḍāṇē
  ē'araṭakēṭa vikrī
  kēmērōvō uḍḍāṇē
  cēbŏksarī uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē
  māṇikān̄cī tikiṭē
  uḍḍāṇān̄cē thēṭa uḍḍāṇa
  ērōphlōṭa adhikr̥ta vēbasā'iṭa uḍḍāṇa karatē
  kāmacaṭakā uḍḍāṇē
  mŏskō jēlēn̄jhika uḍḍāṇē
  svasta rā'uṇḍaṭripa uḍḍāṇa
  baurgasa uḍḍāṇē
  svasta vimāna tikīṭa vēbasā'iṭa
  vimānācē tikiṭē kharēdī karā
  uḍḍāṇē sapṭēmbara dara
  uḍḍāṇē adhikr̥ta vēbasā'iṭa svasta uḍḍāṇē
  phlā'iṭsa pēṭrōpāvlōvhaska kāmacaskī
  gaganacumbī imārata adhikr̥ta uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē mŏskō Domodedovo
  vimāna tikiṭānvara baḍhatī
  mŏskō vlādikāvakājha uḍḍāṇē
  tikiṭē ērōphlŏṭa kharēdī karā
  havā'ī vikrī adhikr̥ta uḍḍāṇē
  havā'ī tikiṭē svasta tikiṭē kharēdī
  bēḷagōrōḍa uḍḍāṇē
  tikīṭa vijaya kharēdī
  mŏskō cēlyābinska uḍḍāṇē
  blĕgōvhēśacēnska uḍḍāṇē
  tāśkēnta thēṭa uḍḍāṇa
  vimāna ārakṣaṇa
  mŏskō tāśkēnta uḍḍāṇē svasta uḍḍāṇē
  vēbasā'iṭa ōjhōna uḍḍāṇē
  svasta vimāna kampanīcē tikīṭa kharēdī karā
  mŏskō irkuṭska uḍḍāṇē
  svasta gaganacumbī imāratī
  ākāśa skĕnara svasta uḍḍāṇē
  raśiyana bhāṣēta ē'aralā'īna tikiṭē
  sēṇṭa pīṭarzbarga uḍḍāṇān̄cī uḍḍāṇē
  mŏskō a‍̔ĕḍalara uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē yērēvāna
  ōjhōna uḍḍāṇē adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  vimāna vikrī vēbasā'iṭa
  vimāna uḍḍāṇē tikīṭa svasta sā'iṭa
  havā'ī vikrī tikiṭa adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  mŏskō bākū uḍḍāṇē
  havā'ī tikiṭa tājikistāna
  mŏskō vōlgōgrāḍa uḍḍāṇē
  ōjhōna uḍḍāṇē
  Krasnoyarsk thēṭa uḍḍāṇa
  havā'ī tikiṭānvara sūṭa
  tēla uḍḍāṇē
  mŏskō ōmska uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē mŏskō Vnukovo
  ṭiyūmēna mŏskō uḍḍāṇē
  ārayū tikiṭē kharēdī karā
  mŏskō simphērōpōla uḍḍāṇān̄cī kimmata
  svasta uḍḍāṇē adhikr̥ta vēbasā'iṭa kharēdī
  mŏskō cisinau uḍḍāṇē
  phlā'iṭsa 1
  samārā pāsūna uḍḍāṇē
  phlā'iṭa kĕlēṇḍara
  sargaṭa uḍḍāṇān̄cē thēṭa uḍḍāṇa
  kamiśanaśivāya tikiṭē kharēdī karā
  parma mŏskō uḍḍāṇē
  svasta vimāna kampanīcī tikiṭē svasta adhikārī
  havā'ī vikrī adhikr̥ta vēbasā'iṭa svasta uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē 2019
  havā'ī tikiṭa kimmata duśānbē
  uḍḍāṇē
  havā'ī tikiṭa vimānācē tikiṭē kharēdī karatāta
  jōḍalēlī pravāsī tikiṭē
  jōḍalēlī pravāsī tikiṭē
  havā'ī tikīṭa vikrī
  phlā'iṭsa phūkēṭa
  havā'ī tikīṭē ijhēvhaska
  rōstōva-ŏna-ḍŏna pāsūna uḍḍāṇē
  sēṇṭa pīṭarzbarga pāsūna uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē
  sēṇṭa pīṭarsabargakaḍūna tikiṭē kharēdī karā
  urala uḍḍāṇē
  anudānita uḍḍāṇē
  mŏskō havā'ī tikīṭa ŏgasṭa
  havā'ī tikiṭa tyumen thēṭa uḍḍāṇa
  mŏskō bukhārā uḍḍāṇē
  mŏskō prāga uḍḍāṇē
  mŏmanḍō uḍḍāṇē
  tikiṭē ārayū uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē makhkhalā
  havā'ī tikīṭa kirōva
  kamiśanaśivāya ŏnalā'īna havā'ī tikiṭē
  havā'ī tikīṭa 15

  ОтветитьУдалить
 12. Tikiṭē kōṭhē kharēdī karāyacī
  parma uḍḍāṇē
  svasta mŏskō sŏcī uḍḍāṇē
  kamiśanaśivāya ŏnalā'īna tikiṭē kharēdī karā
  yērēvāna lā thēṭa vimāna uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē svasta thēṭa santa pīṭarsabarga
  bhavya uḍḍāṇē
  ōjhŏna pravāsa uḍḍāṇē
  sāmāna uḍḍāṇē
  śivāya svasta uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē uḍḍāṇē mŏskō
  uḍḍāṇē adhikr̥ta vēbasā'iṭa kimmatī
  uḍḍāṇē mŏskō Namangan
  ulyānōvaska uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē śōdhā
  svasta mŏskō duśānbē uḍḍāṇē
  mŏskō khabārōvska uḍḍāṇē
  mŏskō antalyā uḍḍāṇē
  mŏskō āṇi parata uḍḍāṇē
  ōjhōna pravāsī adhikr̥ta uḍḍāṇē
  kamiśanaśivāya svasta uḍḍāṇē
  mŏskō minska uḍḍāṇē
  yēkaṭarinabarga sōcī uḍḍāṇē
  vimāna tikīṭa
  navīna uḍḍāṇē
  thēṭa uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē
  krā'imiyā uḍḍāṇē
  mŏskō pĕrisa uḍḍāṇē
  thēṭa vimāna tikīṭa khujanda
  skĕnara uḍḍāṇē
  svasta svasta ḍāyarēkṭa phlā'iṭa sēṇṭa pīṭarsabarga
  pīṭarzbarga tāśakanda uḍḍāṇē
  havā'ī tikīṭa varga
  uḍḍāṇē
  yŏrka uḍḍāṇē
  pravāsa uḍḍāṇē adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  tikiṭa kimmata vāḍha
  vimāna tikiṭa uḍḍāṇē
  havā'ī tikiṭa parata
  svasta ērōphlōṭa uḍḍāṇē
  thēṭa vimāna tikīṭa kharēdī
  havā'ī tikiṭa santa pīṭarsabarga tāśakanda
  ŏnalā'īna kamiśana nasalēlī svasta uḍḍāṇē
  tāśakanda havā'ī tikiṭa kitī
  sargaṭa mŏskō uḍḍāṇē
  kalugā
  kamiśanaśivāya svasta uḍḍāṇē uḍḍāṇē
  havā'ī tikīṭa mŏskō pharahāna
  yāṇḍēksa havā'ī tikiṭān̄cē adhikārī
  nōvōkujhanētska uḍḍāṇē
  pīṭarzbarga sōcī uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē
  svasta rā'uṇḍa-ṭripa uḍḍāṇē mŏskō
  havā'ī tikīṭa Termez
  ōśa mŏskō uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē
  sēṇṭa pīṭarzbarga sōcī uḍḍāṇē
  mŏskō barnaula uḍḍāṇē
  havā'ī tikīṭa tapāsā
  uḍḍāṇē
  kimmatī uḍḍāṇē
  svasta pravāsācī tikiṭē
  uḍḍāṇē mŏskō tāśkēnta uḍḍāṇē
  lārnēkā uḍḍāṇē
  tutū uḍḍāṇē
  krĕsnāyāra pīṭarsabarga uḍḍāṇē
  mŏskō asṭrakhana uḍḍāṇē
  khāṇṭīcē havā'ī tikīṭa
  divasācī uḍḍāṇē
  mŏskō baurgasa uḍḍāṇē
  ŏgasṭasāṭhī havā'ī tikiṭē
  mŏskō svasta padōnnatī uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē Krasnodar sēṇṭa.
  Uḍḍāṇē dara uḍḍāṇē
  ōjhōna pravāsa uḍḍāṇē svasta
  krĕsnāyāra sēṇṭa pīṭarsabarga uḍḍāṇē
  uḍḍāṇē mŏskō śērēmētyā'ēvō
  vimāna kimmatī vijaya
  mŏskō arjēn̄ca uḍḍāṇē
  phlā'iṭa kĕlēṇḍara kamī
  ŏnalā'ina tikiṭē ŏnalā'ina adhikārī
  rā'uṇḍaṭripa uḍḍāṇān̄cī kimmata
  havā'ī tikiṭa 25
  kējhāna phlā'iṭa kimmata
  irkutska thēṭa vimāna uḍḍāṇē
  vimāna kirāyā uphā
  abakāna phlā'iṭa
  vimāna kirāyā Krasnoyarsk
  phlā'iṭsa khāṇṭī mānasiyaska
  havā'ī tikiṭa ārakṣaṇa
  uḍḍāṇa ārakṣaṇa
  ŏnalā'ina uḍḍāṇē
  mŏskō marmanska uḍḍāṇē
  svasta sarva vimāna uḍḍāṇē
  vimāna kampanīcī tikiṭa kampanī
  mŏskō sṭĕvhrōpŏla uḍḍāṇē
  svasta uḍḍāṇē samarakanda
  UTair uḍḍāṇē
  mŏskō ṭivĕṭa uḍḍāṇē
  havā'ī tikiṭa kimmata macchacalā
  svasta uḍḍāṇē santa kharēdī
  tutū uḍḍāṇē
  mŏskō ōrēnabarga uḍḍāṇē
  vēbasā'iṭa ŏnalā'ina uḍḍāṇē
  mŏskō sōcī thēṭa uḍḍāṇē
  tutū uḍḍāṇē svasta
  svasta vimānācī tikiṭē kharēdī karā
  vimāna tikiṭa svasta tikiṭa
  tikiṭa āra'ō tikiṭē kharēdī karā
  mŏskō bārsilōnā uḍḍāṇē
  mŏskō cēbōkasarī uḍḍāṇē
  phlā'iṭsa yērēvāna
  uḍḍāṇē ŏnalā'īna adhikr̥ta vēbasā'iṭa
  mŏskō adhikr̥ta vēbasā'iṭa uḍḍāṇē
  jhukōvaskī uḍḍāṇē
  arthavyavasthā uḍḍāṇē

  ОтветитьУдалить
 13. https://travelpayoutss.blogspot.com/
  #air #airtk #wwwairtk #httpsairtk #httpairtk #httpswwwairtk #httpwwwairtk #expedia #expediatk #wwwexpediatk #httpsexpediatk #httpexpediatk #httpswwwexpediatk #httpwwwexpediatk #flights #flightstk #wwwflightstk #httpsflightstk #httpflightstk #httpswwwflightstk #httpwwwflightstk #hotel #hoteltk #wwwhoteltk #httpshoteltk #httphoteltk #httpswwwhoteltk #httpwwwhoteltk #hotels #hotelstk #wwwhotelstk #httpshotelstk #httphotelstk #httpswwwhotelstk #httpwwwhotelstk #booking #bookingtk #wwwbookingtk #httpsbookingtk #httpbookingtk #httpswwwbookingtk #httpwwwbookingtk #tour #tourtk #wwwtourtk #httpstourtk #httptourtk #httpswwwtourtk #httpwwwtourtk #tourism #tourismtk #wwwtourismtk #httpstourismtk #httptourismtk #httpswwwtourismtk #httpwwwtourismtk #insurance #insurancetk #wwwinsurancetk #httpsinsurancetk #httpinsurancetk #httpswwwinsurancetk #httpwwwinsurancetk #tickets #ticketstk #wwwticketstk #httpsticketstk #httpticketstk #httpswwwticketstk #httpwwwticketstk #rent #renttk #wwwrenttk #httpsrenttk #httprenttk #httpswwwrenttk #httpwwwrenttk #hire #hiretk #wwwhiretk #httpshiretk #httphiretk #httpswwwhiretk #httpwwwhiretk #accommodation #accommodationtk #wwwaccommodationtk #httpsaccommodationtk #httpaccommodationtk #httpswwwaccommodationtk #httpwwwaccommodationtk #transportation #transportationtk #wwwtransportationtk #httpstransportationtk #httptransportationtk #httpswwwtransportationtk #httpwwwtransportationtk #transfers #transferstk #wwwtransferstk #httpstransferstk #httptransferstk #httpswwwtransferstk #httpwwwtransferstk #excursions #excursionstk #wwwexcursionstk #httpsexcursionstk #httpexcursionstk #httpswwwexcursionstk #httpwwwexcursionstk #cruises #cruisestk #wwwcruisestk #httpscruisestk #httpcruisestk #httpswwwcruisestk #httpwwwcruisestk #parking #parkingtk #wwwparkingtk #httpsparkingtk #httpparkingtk #httpswwwparkingtk #httpwwwparkingtk #legalaid #legalaidtk #wwwlegalaidtk #httpslegalaidtk #httplegalaidtk #httpswwwlegalaidtk #httpwwwlegalaidtk #companion #companiontk #wwwcompaniontk #httpscompaniontk #httpcompaniontk #httpswwwcompaniontk #httpwwwcompaniontk

  ОтветитьУдалить
 14. https://travelpayoutss.blogspot.com/
  #air #airtl #wwwairtl #httpsairtl #httpairtl #httpswwwairtl #httpwwwairtl #expedia #expediatl #wwwexpediatl #httpsexpediatl #httpexpediatl #httpswwwexpediatl #httpwwwexpediatl #flights #flightstl #wwwflightstl #httpsflightstl #httpflightstl #httpswwwflightstl #httpwwwflightstl #hotel #hoteltl #wwwhoteltl #httpshoteltl #httphoteltl #httpswwwhoteltl #httpwwwhoteltl #hotels #hotelstl #wwwhotelstl #httpshotelstl #httphotelstl #httpswwwhotelstl #httpwwwhotelstl #booking #bookingtl #wwwbookingtl #httpsbookingtl #httpbookingtl #httpswwwbookingtl #httpwwwbookingtl #tour #tourtl #wwwtourtl #httpstourtl #httptourtl #httpswwwtourtl #httpwwwtourtl #tourism #tourismtl #wwwtourismtl #httpstourismtl #httptourismtl #httpswwwtourismtl #httpwwwtourismtl #insurance #insurancetl #wwwinsurancetl #httpsinsurancetl #httpinsurancetl #httpswwwinsurancetl #httpwwwinsurancetl #tickets #ticketstl #wwwticketstl #httpsticketstl #httpticketstl #httpswwwticketstl #httpwwwticketstl #rent #renttl #wwwrenttl #httpsrenttl #httprenttl #httpswwwrenttl #httpwwwrenttl #hire #hiretl #wwwhiretl #httpshiretl #httphiretl #httpswwwhiretl #httpwwwhiretl #accommodation #accommodationtl #wwwaccommodationtl #httpsaccommodationtl #httpaccommodationtl #httpswwwaccommodationtl #httpwwwaccommodationtl #transportation #transportationtl #wwwtransportationtl #httpstransportationtl #httptransportationtl #httpswwwtransportationtl #httpwwwtransportationtl #transfers #transferstl #wwwtransferstl #httpstransferstl #httptransferstl #httpswwwtransferstl #httpwwwtransferstl #excursions #excursionstl #wwwexcursionstl #httpsexcursionstl #httpexcursionstl #httpswwwexcursionstl #httpwwwexcursionstl #cruises #cruisestl #wwwcruisestl #httpscruisestl #httpcruisestl #httpswwwcruisestl #httpwwwcruisestl #parking #parkingtl #wwwparkingtl #httpsparkingtl #httpparkingtl #httpswwwparkingtl #httpwwwparkingtl #legalaid #legalaidtl #wwwlegalaidtl #httpslegalaidtl #httplegalaidtl #httpswwwlegalaidtl #httpwwwlegalaidtl #companion #companiontl #wwwcompaniontl #httpscompaniontl #httpcompaniontl #httpswwwcompaniontl #httpwwwcompaniontl

  ОтветитьУдалить
 15. https://travelpayoutss.blogspot.com/
  #air #airtm #wwwairtm #httpsairtm #httpairtm #httpswwwairtm #httpwwwairtm #expedia #expediatm #wwwexpediatm #httpsexpediatm #httpexpediatm #httpswwwexpediatm #httpwwwexpediatm #flights #flightstm #wwwflightstm #httpsflightstm #httpflightstm #httpswwwflightstm #httpwwwflightstm #hotel #hoteltm #wwwhoteltm #httpshoteltm #httphoteltm #httpswwwhoteltm #httpwwwhoteltm #hotels #hotelstm #wwwhotelstm #httpshotelstm #httphotelstm #httpswwwhotelstm #httpwwwhotelstm #booking #bookingtm #wwwbookingtm #httpsbookingtm #httpbookingtm #httpswwwbookingtm #httpwwwbookingtm #tour #tourtm #wwwtourtm #httpstourtm #httptourtm #httpswwwtourtm #httpwwwtourtm #tourism #tourismtm #wwwtourismtm #httpstourismtm #httptourismtm #httpswwwtourismtm #httpwwwtourismtm #insurance #insurancetm #wwwinsurancetm #httpsinsurancetm #httpinsurancetm #httpswwwinsurancetm #httpwwwinsurancetm #tickets #ticketstm #wwwticketstm #httpsticketstm #httpticketstm #httpswwwticketstm #httpwwwticketstm #rent #renttm #wwwrenttm #httpsrenttm #httprenttm #httpswwwrenttm #httpwwwrenttm #hire #hiretm #wwwhiretm #httpshiretm #httphiretm #httpswwwhiretm #httpwwwhiretm #accommodation #accommodationtm #wwwaccommodationtm #httpsaccommodationtm #httpaccommodationtm #httpswwwaccommodationtm #httpwwwaccommodationtm #transportation #transportationtm #wwwtransportationtm #httpstransportationtm #httptransportationtm #httpswwwtransportationtm #httpwwwtransportationtm #transfers #transferstm #wwwtransferstm #httpstransferstm #httptransferstm #httpswwwtransferstm #httpwwwtransferstm #excursions #excursionstm #wwwexcursionstm #httpsexcursionstm #httpexcursionstm #httpswwwexcursionstm #httpwwwexcursionstm #cruises #cruisestm #wwwcruisestm #httpscruisestm #httpcruisestm #httpswwwcruisestm #httpwwwcruisestm #parking #parkingtm #wwwparkingtm #httpsparkingtm #httpparkingtm #httpswwwparkingtm #httpwwwparkingtm #legalaid #legalaidtm #wwwlegalaidtm #httpslegalaidtm #httplegalaidtm #httpswwwlegalaidtm #httpwwwlegalaidtm #companion #companiontm #wwwcompaniontm #httpscompaniontm #httpcompaniontm #httpswwwcompaniontm #httpwwwcompaniontm

  ОтветитьУдалить
 16. https://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #blogspottravelpayoutss #wwwblogspottravelpayoutsspr #httpblogspottravelpayoutsspr #httpsblogspottravelpayoutsspr #httpwwwblogspottravelpayoutsspr #httpswwwblogspottravelpayoutsspr #travelpayoutss #wwwtravelpayoutsspr #httptravelpayoutsspr #httpstravelpayoutsspr #httpwwwtravelpayoutsspr #httpswwwtravelpayoutsspr #tutu #wwwtutupr #httptutupr #httpstutupr #httpwwwtutupr #httpswwwtutupr #leveltravel #wwwleveltravelpr #httpleveltravelpr #httpsleveltravelpr #httpwwwleveltravelpr #httpswwwleveltravelpr #travelata #wwwtravelatapr #httptravelatapr #httpstravelatapr #httpwwwtravelatapr #httpswwwtravelatapr #onlinetours #wwwonlinetourspr #httponlinetourspr #httpsonlinetourspr #httpwwwonlinetourspr #httpswwwonlinetourspr #mistotravel #wwwmistotravelpr #httpmistotravelpr #httpsmistotravelpr #httpwwwmistotravelpr #httpswwwmistotravelpr #aviasales #wwwaviasalespr #httpaviasalespr #httpsaviasalespr #httpwwwaviasalespr #httpswwwaviasalespr #kiwi #wwwkiwipr #httpkiwipr #httpskiwipr #httpwwwkiwipr #httpswwwkiwipr #hotellook #wwwhotellookpr #httphotellookpr #httpshotellookpr #httpwwwhotellookpr #httpswwwhotellookpr #tutu #wwwhostelworldpr #httphostelworldpr #httpshostelworldpr #httpwwwhostelworldpr #httpswwwhostelworldpr #autobustravel #wwwautobustravelpr #httpautobustravelpr #httpsautobustravelpr #httpwwwautobustravelpr #httpswwwautobustravelpr #flixbus #wwwflixbuspr #httpflixbuspr #httpsflixbuspr #httpwwwflixbuspr #httpswwwflixbuspr #12go #www12gopr #http12gopr #https12gopr #httpwww12gopr #httpswww12gopr #kiwitaxi #wwwkiwitaxipr #httpkiwitaxipr #httpskiwitaxipr #httpwwwkiwitaxipr #httpswwwkiwitaxipr #intuitravel #wwwintuitravelpr #httpintuitravelpr #httpsintuitravelpr #httpwwwintuitravelpr #httpswwwintuitravelpr #economybookings #wwweconomybookingspr #httpeconomybookingspr #httpseconomybookingspr #httpwwweconomybookingspr #httpswwweconomybookingspr #discovercarhire #wwwdiscovercarhirepr #httpdiscovercarhirepr #httpsdiscovercarhirepr #httpwwwdiscovercarhirepr #httpswwwdiscovercarhirepr #autoeurope #wwwautoeuropepr

  ОтветитьУдалить
 17. http://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #travelpayoutssblogspot #wwwtravelpayoutssblogspotpr #httptravelpayoutssblogspotpr #httpstravelpayoutssblogspotpr #httpwwwtravelpayoutssblogspotpr #httpswwwtravelpayoutssblogspotpr #blogspot #wwwblogspotpr #httpblogspotpr #httpsblogspotpr #httpwwwblogspotpr #httpswwwblogspotpr #httpautoeuropepr #httpsautoeuropepr #httpwwwautoeuropepr #httpswwwautoeuropepr #ponominalu #wwwponominalupr #httpponominalupr #httpsponominalupr #httpwwwponominalupr #httpswwwponominalupr #weatlas #wwwweatlaspr #httpweatlaspr #httpsweatlaspr #httpwwwweatlaspr #httpswwwweatlaspr #tripster #wwwtripsterpr #httptripsterpr #httpstripsterpr #httpwwwtripsterpr #httpswwwtripsterpr #hopayacht #wwwhopayachtpr #httphopayachtpr #httpshopayachtpr #httpwwwhopayachtpr #httpswwwhopayachtpr #dreamlines #wwwdreamlinespr #httpdreamlinespr #httpsdreamlinespr #httpwwwdreamlinespr #httpswwwdreamlinespr #cherehapa #wwwcherehapapr #httpcherehapapr #httpscherehapapr #httpwwwcherehapapr #httpswwwcherehapapr #tripinsurance #wwwtripinsurancepr #httptripinsurancepr #httpstripinsurancepr #httpwwwtripinsurancepr #httpswwwtripinsurancepr #strahovkaru #wwwstrahovkarupr #httpstrahovkarupr #httpsstrahovkarupr #httpwwwstrahovkarupr #httpswwwstrahovkarupr #bikesbooking #wwwbikesbookingpr #httpbikesbookingpr #httpsbikesbookingpr #httpwwwbikesbookingpr #httpswwwbikesbookingpr #parkandfly #wwwparkandflypr #httpparkandflypr #httpsparkandflypr #httpwwwparkandflypr #httpswwwparkandflypr #airhelp #wwwairhelppr #httpairhelppr #httpsairhelppr #httpwwwairhelppr #httpswwwairhelppr #compensair #wwwcompensairpr #httpcompensairpr #httpscompensairpr #httpwwwcompensairpr #httpswwwcompensairpr #drimsim #wwwdrimsimpr #httpdrimsimpr #httpsdrimsimpr #httpwwwdrimsimpr #httpswwwdrimsimpr #blablacar #wwwblablacarpr #httpblablacarpr #httpsblablacarpr #httpwwwblablacarpr #httpswwwblablacarpr # #wwwpr #httppr #httpspr #httpwwwpr #httpswwwpr

  ОтветитьУдалить
 18. https://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #blogspottravelpayoutss #wwwblogspottravelpayoutssps #httpblogspottravelpayoutssps #httpsblogspottravelpayoutssps #httpwwwblogspottravelpayoutssps #httpswwwblogspottravelpayoutssps #travelpayoutss #wwwtravelpayoutssps #httptravelpayoutssps #httpstravelpayoutssps #httpwwwtravelpayoutssps #httpswwwtravelpayoutssps #tutu #wwwtutups #httptutups #httpstutups #httpwwwtutups #httpswwwtutups #leveltravel #wwwleveltravelps #httpleveltravelps #httpsleveltravelps #httpwwwleveltravelps #httpswwwleveltravelps #travelata #wwwtravelataps #httptravelataps #httpstravelataps #httpwwwtravelataps #httpswwwtravelataps #onlinetours #wwwonlinetoursps #httponlinetoursps #httpsonlinetoursps #httpwwwonlinetoursps #httpswwwonlinetoursps #mistotravel #wwwmistotravelps #httpmistotravelps #httpsmistotravelps #httpwwwmistotravelps #httpswwwmistotravelps #aviasales #wwwaviasalesps #httpaviasalesps #httpsaviasalesps #httpwwwaviasalesps #httpswwwaviasalesps #kiwi #wwwkiwips #httpkiwips #httpskiwips #httpwwwkiwips #httpswwwkiwips #hotellook #wwwhotellookps #httphotellookps #httpshotellookps #httpwwwhotellookps #httpswwwhotellookps #tutu #wwwhostelworldps #httphostelworldps #httpshostelworldps #httpwwwhostelworldps #httpswwwhostelworldps #autobustravel #wwwautobustravelps #httpautobustravelps #httpsautobustravelps #httpwwwautobustravelps #httpswwwautobustravelps #flixbus #wwwflixbusps #httpflixbusps #httpsflixbusps #httpwwwflixbusps #httpswwwflixbusps #12go #www12gops #http12gops #https12gops #httpwww12gops #httpswww12gops #kiwitaxi #wwwkiwitaxips #httpkiwitaxips #httpskiwitaxips #httpwwwkiwitaxips #httpswwwkiwitaxips #intuitravel #wwwintuitravelps #httpintuitravelps #httpsintuitravelps #httpwwwintuitravelps #httpswwwintuitravelps #economybookings #wwweconomybookingsps #httpeconomybookingsps #httpseconomybookingsps #httpwwweconomybookingsps #httpswwweconomybookingsps #discovercarhire #wwwdiscovercarhireps #httpdiscovercarhireps #httpsdiscovercarhireps #httpwwwdiscovercarhireps #httpswwwdiscovercarhireps #autoeurope #wwwautoeuropeps

  ОтветитьУдалить
 19. http://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #travelpayoutssblogspot #wwwtravelpayoutssblogspotps #httptravelpayoutssblogspotps #httpstravelpayoutssblogspotps #httpwwwtravelpayoutssblogspotps #httpswwwtravelpayoutssblogspotps #blogspot #wwwblogspotps #httpblogspotps #httpsblogspotps #httpwwwblogspotps #httpswwwblogspotps #httpautoeuropeps #httpsautoeuropeps #httpwwwautoeuropeps #httpswwwautoeuropeps #ponominalu #wwwponominalups #httpponominalups #httpsponominalups #httpwwwponominalups #httpswwwponominalups #weatlas #wwwweatlasps #httpweatlasps #httpsweatlasps #httpwwwweatlasps #httpswwwweatlasps #tripster #wwwtripsterps #httptripsterps #httpstripsterps #httpwwwtripsterps #httpswwwtripsterps #hopayacht #wwwhopayachtps #httphopayachtps #httpshopayachtps #httpwwwhopayachtps #httpswwwhopayachtps #dreamlines #wwwdreamlinesps #httpdreamlinesps #httpsdreamlinesps #httpwwwdreamlinesps #httpswwwdreamlinesps #cherehapa #wwwcherehapaps #httpcherehapaps #httpscherehapaps #httpwwwcherehapaps #httpswwwcherehapaps #tripinsurance #wwwtripinsuranceps #httptripinsuranceps #httpstripinsuranceps #httpwwwtripinsuranceps #httpswwwtripinsuranceps #strahovkaru #wwwstrahovkarups #httpstrahovkarups #httpsstrahovkarups #httpwwwstrahovkarups #httpswwwstrahovkarups #bikesbooking #wwwbikesbookingps #httpbikesbookingps #httpsbikesbookingps #httpwwwbikesbookingps #httpswwwbikesbookingps #parkandfly #wwwparkandflyps #httpparkandflyps #httpsparkandflyps #httpwwwparkandflyps #httpswwwparkandflyps #airhelp #wwwairhelpps #httpairhelpps #httpsairhelpps #httpwwwairhelpps #httpswwwairhelpps #compensair #wwwcompensairps #httpcompensairps #httpscompensairps #httpwwwcompensairps #httpswwwcompensairps #drimsim #wwwdrimsimps #httpdrimsimps #httpsdrimsimps #httpwwwdrimsimps #httpswwwdrimsimps #blablacar #wwwblablacarps #httpblablacarps #httpsblablacarps #httpwwwblablacarps #httpswwwblablacarps # #wwwps #httpps #httpsps #httpwwwps #httpswwwps

  ОтветитьУдалить
 20. https://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #blogspottravelpayoutss #wwwblogspottravelpayoutsspt #httpblogspottravelpayoutsspt #httpsblogspottravelpayoutsspt #httpwwwblogspottravelpayoutsspt #httpswwwblogspottravelpayoutsspt #travelpayoutss #wwwtravelpayoutsspt #httptravelpayoutsspt #httpstravelpayoutsspt #httpwwwtravelpayoutsspt #httpswwwtravelpayoutsspt #tutu #wwwtutupt #httptutupt #httpstutupt #httpwwwtutupt #httpswwwtutupt #leveltravel #wwwleveltravelpt #httpleveltravelpt #httpsleveltravelpt #httpwwwleveltravelpt #httpswwwleveltravelpt #travelata #wwwtravelatapt #httptravelatapt #httpstravelatapt #httpwwwtravelatapt #httpswwwtravelatapt #onlinetours #wwwonlinetourspt #httponlinetourspt #httpsonlinetourspt #httpwwwonlinetourspt #httpswwwonlinetourspt #mistotravel #wwwmistotravelpt #httpmistotravelpt #httpsmistotravelpt #httpwwwmistotravelpt #httpswwwmistotravelpt #aviasales #wwwaviasalespt #httpaviasalespt #httpsaviasalespt #httpwwwaviasalespt #httpswwwaviasalespt #kiwi #wwwkiwipt #httpkiwipt #httpskiwipt #httpwwwkiwipt #httpswwwkiwipt #hotellook #wwwhotellookpt #httphotellookpt #httpshotellookpt #httpwwwhotellookpt #httpswwwhotellookpt #tutu #wwwhostelworldpt #httphostelworldpt #httpshostelworldpt #httpwwwhostelworldpt #httpswwwhostelworldpt #autobustravel #wwwautobustravelpt #httpautobustravelpt #httpsautobustravelpt #httpwwwautobustravelpt #httpswwwautobustravelpt #flixbus #wwwflixbuspt #httpflixbuspt #httpsflixbuspt #httpwwwflixbuspt #httpswwwflixbuspt #12go #www12gopt #http12gopt #https12gopt #httpwww12gopt #httpswww12gopt #kiwitaxi #wwwkiwitaxipt #httpkiwitaxipt #httpskiwitaxipt #httpwwwkiwitaxipt #httpswwwkiwitaxipt #intuitravel #wwwintuitravelpt #httpintuitravelpt #httpsintuitravelpt #httpwwwintuitravelpt #httpswwwintuitravelpt #economybookings #wwweconomybookingspt #httpeconomybookingspt #httpseconomybookingspt #httpwwweconomybookingspt #httpswwweconomybookingspt #discovercarhire #wwwdiscovercarhirept #httpdiscovercarhirept #httpsdiscovercarhirept #httpwwwdiscovercarhirept #httpswwwdiscovercarhirept #autoeurope #wwwautoeuropept

  ОтветитьУдалить
 21. http://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #travelpayoutssblogspot #wwwtravelpayoutssblogspotpt #httptravelpayoutssblogspotpt #httpstravelpayoutssblogspotpt #httpwwwtravelpayoutssblogspotpt #httpswwwtravelpayoutssblogspotpt #blogspot #wwwblogspotpt #httpblogspotpt #httpsblogspotpt #httpwwwblogspotpt #httpswwwblogspotpt #httpautoeuropept #httpsautoeuropept #httpwwwautoeuropept #httpswwwautoeuropept #ponominalu #wwwponominalupt #httpponominalupt #httpsponominalupt #httpwwwponominalupt #httpswwwponominalupt #weatlas #wwwweatlaspt #httpweatlaspt #httpsweatlaspt #httpwwwweatlaspt #httpswwwweatlaspt #tripster #wwwtripsterpt #httptripsterpt #httpstripsterpt #httpwwwtripsterpt #httpswwwtripsterpt #hopayacht #wwwhopayachtpt #httphopayachtpt #httpshopayachtpt #httpwwwhopayachtpt #httpswwwhopayachtpt #dreamlines #wwwdreamlinespt #httpdreamlinespt #httpsdreamlinespt #httpwwwdreamlinespt #httpswwwdreamlinespt #cherehapa #wwwcherehapapt #httpcherehapapt #httpscherehapapt #httpwwwcherehapapt #httpswwwcherehapapt #tripinsurance #wwwtripinsurancept #httptripinsurancept #httpstripinsurancept #httpwwwtripinsurancept #httpswwwtripinsurancept #strahovkaru #wwwstrahovkarupt #httpstrahovkarupt #httpsstrahovkarupt #httpwwwstrahovkarupt #httpswwwstrahovkarupt #bikesbooking #wwwbikesbookingpt #httpbikesbookingpt #httpsbikesbookingpt #httpwwwbikesbookingpt #httpswwwbikesbookingpt #parkandfly #wwwparkandflypt #httpparkandflypt #httpsparkandflypt #httpwwwparkandflypt #httpswwwparkandflypt #airhelp #wwwairhelppt #httpairhelppt #httpsairhelppt #httpwwwairhelppt #httpswwwairhelppt #compensair #wwwcompensairpt #httpcompensairpt #httpscompensairpt #httpwwwcompensairpt #httpswwwcompensairpt #drimsim #wwwdrimsimpt #httpdrimsimpt #httpsdrimsimpt #httpwwwdrimsimpt #httpswwwdrimsimpt #blablacar #wwwblablacarpt #httpblablacarpt #httpsblablacarpt #httpwwwblablacarpt #httpswwwblablacarpt # #wwwpt #httppt #httpspt #httpwwwpt #httpswwwpt

  ОтветитьУдалить