Yātarā sujhā'a

Hailō kī tusīṁ yātarā karanā pasada karadē hō? Kī tusīṁ āpaṇī chuṭī'āṁ dī yōjanā khuda baṇā'uṇā cāhudē hō? Kī tusīṁ ṭaraivala ējasī'āṁ'tē nirabhara nahīṁ rahiṇā cāhudē hō? Asīṁ tuhāḍē la'ī sā'īṭāṁ dī ika sūcī ti'āra kītī hai jō tuhānū ārāma dēṇa vica sahā'itā karēgī. Tuhānū sabha sutatara hōṇa dī zarūrata hai: - Paikēja ṭūra; - sasatī'āṁ uḍāṇāṁ la'ī bhāla; - hōṭala atē hōsaṭala tōṁ pēśakaśāṁ labhō; - basa ṭikaṭāṁ dī bukiga atē kharīdaṇa la'ī ika anaukhī sēvā; - viśava bhara vica nijī ṭrānsaphara la'ī ika atararāśaṭarī bukiga praṇālī; - viśava bhara vica kāra kirā'ē tē; - saira-sapāṭā, samārōha dī'āṁ ṭikaṭāṁ, ti'uhārāṁ, śō'a, thī'ēṭara binā vādhū cāraja; - samudarī jahāza dā kirā'i'ā dunī'ā bhara vica; - vadhī'ā bhā'a'tē karūza buka karana la'ī sēvā; - yātarā bīmē dī tulanā karana atē vēcaṇa la'ī ika servicenalā'īna sēvā; - rēlavē ṭikaṭāṁ dī vikarī; - dunī'ā bhara dē mōṭarasā'īkalāṁ, sakūṭarāṁ, ēṭīvīza atē sā'īkalāṁ dā kirā'i'ā; - havā'ī aḍi'āṁ dē nēṛē pārakiga lāṭāṁ dā ika naiṭavaraka; - dērī jāṁ rada kītī'āṁ uḍāṇāṁ la'ī mu'āvazā; - yātarī'āṁ la'ī yūnīvarasala sima kāraḍa; - bharōsēyōga yātarā sāthī dī bhāla; atē hōra bahuta kujha tusīṁ sāḍī ḍā'iraikaṭarī vica pā'ōgē: *********************

Paikēja yātarā

laivalaṭrāvala - ṭūra dī onlinenalā'īna bukiga. ṭūra bukiga la'ī servicenalā'īna sēvā dā padhara. Ṭraivala ika ṭaraivala ējaṭa dī śamūlī'ata tōṁ bināṁ, sārē bharōsēmada ṭūra ōparēṭarāṁ tōṁ yātarā labhaṇa atē unhāṁ nū buyingnalā'īna kharīdaṇa la'ī savaicālata praṇālī hai. Sisaṭama tuhānū ṭikaṭāṁ kharīdaṇa jāṁ hōṭala buka karana dē samāna ṭūra kharīdaṇa dī āgi'ā didā hai.       +++ Ṭaraivalaṭā - ṭūra hā'īparamārakēṭa. 120 tōṁ vadha ṭūra ōparēṭara prōjaikaṭa nāla juṛē hō'ē hana, atē ṭaraivalaṭā garaṭī didā hai ki iha yātarā sabha tōṁ anukūla hālatāṁ vica kharīdi'ā jā sakadā hai.      +++ Linnalā'īnaṭōrasa: Ṭūrāṁ dī onlinenalā'īna khōja - yātarā dī cōṇa atē kharīda. 80 tōṁ vadha dēśāṁ vica pramukha ṭūra ōparēṭarāṁ tōṁ yātarā vēcaṇa la'ī ika prasidha servicenalā'īna sēvā. Lakhāṁ dī'āṁ chuṭī'āṁ dē paikēja jinhāṁ vica ē'ara lā'īna ṭikaṭāṁ, hōṭala dī sahūlata, maiḍīkala bīmā atē ṭrānsaphara śāmala hana.      +++ Misōṭrāvala - yūkarēna tōṁ jāṇa vēlē yātarā dī bhāla karō. iha yūrapī'ana ṭūra ōparēṭarāṁ la'ī yātarā bhālaṇa atē bukiga la'ī ika servicenalā'īna sēvā hai, jō ki āma ṭraivala ējasī nū pūrī tar'hāṁ badala didī hai. Ṭaraivala ējasī dē daphatara la'ī kō'ī yātarā nahīṁ: Ṭūra buka karana la'ī, tuhānū sirapha misō dī vaibasā'īṭa atē kujha miṭāṁ dā samāṁ prāpata karanā paindā hai. ======================================

Uḍāṇāṁ

ēvī'asalēsa - sasatī'āṁ uḍāṇāṁ la'ī bhāla karō. sasatē vica havā'ī ṭikaṭāṁ kharīdaṇa dā sabha tōṁ vadhī'ā tarīkā. Ghaṭa kīmatāṁ dē nakaśē jāṁ kailaḍara'tē sabha tōṁ sasatī uḍāṇa dē nāla diśā atē tarīkāṁ dī cōṇa karō, atē tuhāḍē khātē vica tuhānū mukābalēbāzāṁ atē bhā'īvālāṁ tōṁ viśēśa chōṭa milēgī.      +++ Kīvī - sasatī'āṁ ē'ara lā'īna ṭikaṭāṁ. iha yātarā udayōga vica ika krāntīkārī kapanī hai! Kīvī nē sabha tōṁ pahilāṁ varacu'ala phalā'īṭa kanaikaśana māḍala pēśa kītā - sēvā ē'aralā'īnāṁ dī'āṁ uḍāṇāṁ nū jōṛadī hai jō kōḍa-śē'ariga'tē kama nahīṁ karadē. Ika vilakhaṇa ailagōridama tuhānū uḍāṇāṁ dā sumēla, rēla gaḍī'āṁ atē basāṁ vica yātarā karana atē ikō rasatā baṇā'uṇa dī āgi'ā didā hai. ======================================

Rihā'iśa

hōṭaluka: Hōṭala saudē atē chūṭa labhō. kīmatāṁ vica pahilāṁ hī sārē ṭaikasa atē phīsa śāmala hana. Tusīṁ uhī rakama adā karadē hō jō tusīṁ sakrīna tē vēkhadē hō.      +++ Hōsaṭalavaralaḍa - dunī'ā bhara dē hōsaṭala. iha 170 dēśāṁ vica 36,000 tōṁ vadha hōsaṭala la'ī dunī'ā dā pramukha bookingnalā'īna bukiga palēṭaphārama hai. Sā'īṭa atē aipalīkēśana 19 bhāśāvāṁ vica upalabadha hana. =======================================

Basa āvājā'ī

āṭōbasa ṭrāvala - yūrapa, rūsa, sī'ā'ī'aisa la'ī yātarāvāṁ la'ī basa ṭikaṭāṁ dī bukiga atē kharīdaṇa la'ī ika anaukhī sēvā. sabha tōṁ vaḍā kairī'ara bēsa, rūṭāṁ dī sabha tōṁ vaḍī giṇatī atē vilakhaṇa uḍāṇāṁ atē mazila.      +++ Phalaikasabasa - yūrapa dē 1700 tōṁ vadha śahirāṁ la'ī basa du'ārā yātarā karō. naujavāna philakasabasa kapanī yūrapa vica surakhi'ata atē arāmadēha labī dūrī dī yātarā dī pēśakaśa karadī hai. Phalikasa basa kisē vī bajaṭa'tē yātarī'āṁ nū ādhunika, kiphā'itī atē suvidhājanaka travelga nāla pēśa karadī hai.      +++ 12 Gō - dakhaṇa-pūrabī ēśī'ā vica rēla, basāṁ, bēṛī'āṁ, kirā'ēdārāṁ la'ī ṭikaṭāṁ. dakhaṇa-pūrabī ēśī'ā atē ōśēnī'ā dē 15 dēśāṁ vica ika palēṭaphārama'tē hara kisama dī āvājā'ī dī ānalā'īna bukiga: Thā'īlaiṇḍa, srīlakā, bhārata, vī'atanāma, lā'ōsa, kabōḍī'ā, malēśī'ā, sigāpura, mi'āmmāra, philapīnaza, ni Zealandzīlaiṇḍa, iḍōnēśī'ā, hāṅga kāṅga, makā'ō atē cīna 500 tōṁ vadha ōparēṭarāṁ dī saṭāka vasatū sūcī vica. ========================================

Tabādalē

kīvīṭaikasī: Kāra ṭrānsaphara. 100 dēśāṁ vica 500 havā'ī aḍē atē 117,500 rūṭa - sārē cōṭī dē rijōraṭāṁ dē havā'ī aḍi'āṁ atē navēṁ kunaikaśana takarībana hara mahīnē tabadīla hudē hana.      +++ Iṭu'īṭrāvala viśavavi'āpī vi'akatīgata ṭrānsaphara la'ī ika atararāśaṭarī bukiga praṇālī hai. - tabādalē dā sabha tōṁ vaḍā adhāra! Mukābalēbāzāṁ kōla kī nahīṁ! - Kavarēja: 135 Dēśāṁ vica, 20,000 śahirāṁ vica tabādalā - 4,500 ē'arapōraṭa/ rēlavē saṭēśanāṁ/ badaragāhāṁ tōṁ hōṭala, vilā, apāraṭamaiṇṭāṁ la'ī 6,000,000 rūṭa - ika gāraṭī hai ki kisē vī hōṭala vica lagabhaga kisē vī tar'hāṁ dā tabādalā hōvēgā. - 165 Kisamāṁ dē vāhana: Śaṭala basāṁ dī ārathikatā tōṁ ailayū'aikasa kārāṁ, limōzina atē kiśatī'āṁ taka. ========================================

Kāra kirā'i'ā

ikanāmika bukigasa sasatē kāra kirā'ē tē laiṇa la'ī ika atararāśaṭarī bukiga sēvā hai. ghaṭa kīmatāṁ tē tēza, suvidhājanaka atē lābhakārī kāra dī bukiga, kārāṁ dī ika vaḍī cōṇa, 25,000 kirā'ē dē sathāna, 150 dēśa.      +++ Kāra bhāṛē dī khōja karō - viśava bhara vica ika kāra kirā'ē tē la'ō. iha viśava bhara vica kirā'ē dē kirā'ē dī'āṁ kīmatāṁ dī tulanā karana la'ī ika sā'īṭa hai.      +++ Āṭō yūrapa - dunī'ā bhara vica ika kāra kirā'ē tē la'ō. iha āpaṇē gāhakāṁ nū dunī'ā bhara dē 20,000 tōṁ vadha kirā'ē dē saṭēśanāṁ vica kirā'ē dī'āṁ kārāṁ dī viśāla cōṇa dī pēśakaśa karadā hai. Yōga māhara hafatē vica 7 dina sahā'itā pradāna karana la'ī ti'āra hana. =========================================

Saira

pōnōminālū - sagīta samārōhāṁ, ti'uhārāṁ, śō'a, thī'ēṭarāṁ la'ī vādhū cāraja tōṁ bināṁ. iha rūsa vica ika pramukha ticketnalā'īna ṭikaṭa ējasī hai. Hara mahīnē, sāḍī sā'īṭa tē lagabhaga 1,500,000 vilakhaṇa yātarī vēkhē jāndē hana jō 4,500,000 panē vēkhadē hana.      +++ Weatlas - dunī'ā bhara vica bukiga saira atē manōrajana. saravisa bukiga saira atē manōrajana dunī'ā dē kisē vī śahira vica. Asīṁ saira, manōrajana, ṭrānsaphara, vakha vakha ākaraśaṇa atē ajā'iba gharāṁ la'ī ṭikaṭāṁ dī pēśakaśa karadē hāṁ. Atē iha sabha - ika sā'īṭa'tē!      +++ Ṭrā'īpasaṭara - sathānaka nivāsī'āṁ du'ārā asadhārana yātarā. sathānaka vasanīkāṁ du'ārā asadhārana saira-sapāṭā dī sēvā. Asīṁ dunī'ā dē 220 śahirāṁ vica 1600 tōṁ vadha saira dī pēśakaśa karadē hāṁ. ==========================================

Samudarī jahāza

HopaYacht - dunī'ā bhara vica ika yāṭa kirā'ē'tē la'ō. kapanī tuhānū tuhāḍē supani'āṁ dī samudarī yātarā dā prabadha karana dā sabha tōṁ āsāna offerga dī pēśakaśa karadi'āṁ khuśa hai. Iha ika kisama dī ika atararāśaṭarī sā'īṭa hai jō dunī'ā bhara vica buṭīka karūza - kāpīrā'īṭa karūza nū samarapita hai. Ithē tusīṁ pēśēvara amalē du'ārā saravisa kītē chōṭē atē darami'ānē ākāra dē samudarī jahāzāṁ tē kēbina buka kara sakadē hō.      +++ Ḍrīmalā'īnaja - sabha tōṁ vadhī'ā bhā'a'tē karūza rizaravēśana sēvā. kapanī viśava bhara dī'āṁ 30 tōṁ vadha karūza kapanī'āṁ tōṁ karūza dī pēśakaśa karadī hai. Sāḍē karūza māhara kōla karūza dī vikarī vica 10 sālāṁ dā tajarabā hai, jō sānū parivaratana nū uca padhara'tē rakhaṇa dī āgi'ā didā hai. ============================================

Bīmā

cairēhapā yātarā bīmē dī tulanā karana atē vēcaṇa la'ī ika servicenalā'īna sēvā hai. pramukha bīmā kapanī'āṁ du'ārā bīmā sēvāvāṁ dī tulanā karana atē vēcaṇa la'ī ika servicenalā'īna sēvā. Iha upabhōgatāvāṁ nū bihatara bīmā vikalapa cuṇana, kapanī'āṁ dī'āṁ pēśakaśāṁ dī tulanā karana atē ilaikaṭrānika nītī nū buynalā'īna kharīdaṇa vica sahā'itā karadā hai.      +++ Tripatā bīmā yātarā bīmā hai jō asala vica kama karadā hai. iha ika kiphā'itī kīmata'tē prīmī'ama yātarā bīmā hai. Asīṁ raśī'ana bāzāra vica yātarā bīmē dē sabha tōṁ vadhī'ā galōbala abhi'āsāṁ nū lāgū karadē hāṁ.      +++ Saṭarāhōvakarū ika insurancenalā'īna bīmā khōja ijana hai. Insurancenalā'īna bīmā khōja ijana (vīzaiḍa'āra, sīṭīpī, lā'īpha, rī'ala asaṭēṭa) =========================================

rēlavē dī'āṁ ṭikaṭāṁ

ṭūṭū rēlavē ṭikaṭāṁ nū ānalā'īna vēcaṇa vica ika nētā hai. prasidha yātarā sēvā. Asīṁ 2003 tōṁ kama kara rahē hāṁ. Sā'īṭa railwaynalā'īna rēlavē ṭikaṭāṁ, ē'ara lā'īna ṭikaṭāṁ, basa ṭikaṭāṁ, garama yātarāvāṁ kharīdadī hai. ==========================================

Sā'īkala atē sā'īkala kirā'i'ā

bā'īkasabukiga dunī'ā bhara vica mōṭarasā'īkalāṁ, sakūṭarāṁ, ēṭīvī atē sā'īkalāṁ la'ī ika bookingnalā'īna bukiga sēvā hai. mōṭarasā'īkalāṁ, sakūṭarāṁ, ēṭīvīza atē sā'īkalāṁ la'ī dunī'ā bhara vica bookingnalā'īna bukiga sēvā. Asīṁ 40 tōṁ vadha dēśāṁ dī'āṁ 950 kirā'ē dī'āṁ kapanī'āṁ dī'āṁ kīmatāṁ dī tulanā karadē hāṁ. Dunī'ā bhara vica 2,000 sathānāṁ'tē bukiga la'ī 50,000 vāhana upalabadha hana. ==========================================

Pārakiga

pāraka aiṇḍa phalā'ī - māsakō havā'ī aḍi'āṁ dē nēṛē pārakiga lāṭāṁ dā ika naiṭavaraka. iha māsakō dē mukha havā'ī aḍi'āṁ dē nēṛē ika prasidha pārakiga naiṭavaraka hai: Vanukōvō, ḍōmōḍēḍōvō atē śērēmēṭī'ēvō. ==========================================

Kānūnī sahā'itā

ē'ara hailapa uḍāṇa dērī nāla mu'āvazē vica viśava mōharī hai. sāla 2013 tōṁ, ē'ara hailapa nē 10 milī'ana tōṁ vadha yātarī'āṁ nū delayed 600 tōṁ ucita mu'āvazē vica dērī jāṁ rada kītī'āṁ uḍāṇāṁ la'ī mu'āvazā prāpata karana vica sahā'itā kītī hai.      +++ Mu'āvazā - dērī jāṁ rada kītī'āṁ uḍāṇāṁ la'ī mu'āvazā. dērī, rada karana jāṁ ōvarabukiga la'ī 600 yūrō prāpata karana vica sahā'itā karadā hai. Sēvā īyū atē turakī dē kānūna dē lawān̄cē dē adara kama karadī hai. ===========================================

Sima kāraḍa

ḍrā'isima yātarī'āṁ la'ī ika sarava vi'āpī sima kāraḍa hai. palāsaṭika atē ika cipa dē nāla, hara kisē dī tar'hāṁ. Iha ika phōna, ṭaibalēṭa jāṁ rāterṭara vica pā'i'ā jā sakadā hai. Pharaka iha hai ki iha ika ōparēṭara nāla nahīṁ banhi'ā hō'i'ā hai. Jadōṁ tuhāḍā jahāza navēṁ dēśa vica laiṇḍa karadā hai, tāṁ ḍrīmasima turata jāṇa la'ī ti'āra hudā hai. Iha 197 dēśāṁ vica kama karadā hai, sathira sacāra, tēza iṭaranaiṭa atē kīmatāṁ pradāna karadā hai, lagabhaga sathānaka aparēṭarāṁ dī tar'hāṁ. ===========================================

Yātarā dē sāthī'āṁ dī bhāla karō

balēbalākāra - bharōsēyōga yātarā vālē sāthī dī bhāla karō. 45 milī'ana upayōgakaratāvāṁ dē nāla dunī'ā dī sabha tōṁ vaḍī yātarā sāthī khōja sēvā.

(панджаби латиница)

21 комментарий:

 1. http://bit.ly/yatarasujhaa
  https://bit.ly/yatarasujhaa
  http://www.bit.ly/yatarasujhaa
  https://www.bit.ly/yatarasujhaa
  #yatarasujhaa #bitlyyatarasujhaa #wwwbitlyyatarasujhaa #httpbitlyyatarasujhaa #httpsbitlyyatarasujhaa #httpwwwbitlyyatarasujhaa #httpswwwbitlyyatarasujhaa

  ОтветитьУдалить
 2. http://pohod-lifehack.ru/
  https://pohod-lifehack.ru/
  http://www.pohod-lifehack.ru/
  https://www.pohod-lifehack.ru/
  #pohod #lifehack #pohodlifehack #pohodlifehackru #wwwpohodlifehackru #httppohodlifehackru #httpspohodlifehackru #httpwwwpohodlifehackru #httpswwwpohodlifehackru #pohodlifehackcom #wwwpohodlifehackcom #httppohodlifehackcom #httpspohodlifehackcom #httpwwwpohodlifehackcom #httpswwwpohodlifehackcom

  ОтветитьУдалить
 3. Sabha nū hailō jō aja mainū milaṇa ā'i'ā hai!
  Hāla hī vica, ika dōsata nē hairāna kara ditā ki uha āpaṇā janamadina ika vidēśī dēśa vica manā'uṇā cāhudī hai, atē ki'uṅki mainū rōṭī nahīṁ khu'ā'undī, isa la'ī mainū kujha yōjanā baṇā'uṇa di'ō, maiṁ utaśāha nāla iha udama li'ā. Sirapha uhī utaśāha nē sāḍē bajaṭa nū thōṛhī jihī haulī kara ditā: Asīṁ karōṛapatī dā supanā vī nahīṁ sōca sakadē, atē saradī'āṁ dī'āṁ chuṭī'āṁ nē pahilāṁ hī purāṇē ikaṭhē nū bhasama kara ditā sī.
  Uha jihaṛē ēśī'ā vica ārāma karanā pasada karadē hana uha jāṇadē hana ki usa khētara dā sabha tōṁ mahigā pakha hai uḍāṇa. Hōra sabha kujha - ēśī'ā vica hōṭala, bhōjana, yātarā, ṭaikasī'āṁ kāfī sasatī hana. Atē dakhaṇa-pūrabī ēśī'ā dē sārē dēśāṁ dā sabha tōṁ sasatā vi'atanāma hai. Isa tē viśavāsa nā karō, para uthē tusīṁ 15-20 ḍālara (pratī kamarē pratī kīmata, pratī vi'akatī nahīṁ), atē nāśatē dē nāla vī ika bahuta hī vadhī'ā kamarē pā sakadē hō!

  Sabha kujha tōlaṇa tōṁ bā'ada, maiṁ vī'atanāma dī uḍāṇa dī.̔Ukavīṁ kīmata dī bhāla karanī śurū kītī. Maiṁ tuhānū dasāṅgā ki maiṁ āma taura tē ṭikaṭāṁ kivēṁ kharīdadā hāṁ. Maiṁ labē samēṁ tōṁ ēvī'aisalēsa.Āra.Yū. Vaibasā'īṭa dī varatōṁ kara rihā hāṁ atē mainū sacamuca sabha kujha pasada hai, bahuta vāra sā'īṭa nē uḍāṇāṁ la'ī cagī'āṁ kīmatāṁ vica sahā'itā kītī. Iṭaraphēsa bahuta suvidhājanaka hai, hara kō'ī samajha jāvēgā. Maiṁ tuhānū unhāṁ kārajāṁ bārē dasāṅgā jō maiṁ nijī taura'tē varatadā hāṁ.

  Śurū vica, asīṁ āpaṇā rasatā cuṇadē hāṁ, udāharaṇa la'ī, māsakō-hō cī mina siṭī atē tarīkāṁ nū sakēta karadē hāṁ. Khōja ijana sārē kairī'arāṁ la'ī ṭikaṭāṁ dī bhāla karanā śurū karadā hai, thōṛā jihā atē tuhānū sakrīna tē kīmata dē vikalapa miladē hana.
  Hēṭhāṁ ika mōbā'īla aipalīkēśana dī ika tasavīra ditī ga'ī hai, jisa nū sathāpita karakē, tusīṁ ika phōna/ ṭaibalēṭa tōṁ - sahūlatāṁ nāla vī ṭikaṭāṁ nū ṭaraika kara sakadē hō. Kinē philaṭara vala dhi'āna di'ō!

  Para asīṁ phalā'īṭa dī kīmata vica vadhērē dilacasapī rakhadē hāṁ, upara ditī phōṭō darasā'undī hai ki asīṁ ika gōla-ṭaripa uḍāṇa la'ī 26,255 rūbala dē uparalē akaṛē, atē ithōṁ taka ki ika sidhī ērōphalōṭa uḍāṇa vica vadhērē dilacasapī rakhadē hāṁ. Asīṁ uparalī lā'īna tē kalika karadē hāṁ atē uḍāṇa dē vēravi'āṁ dē nāla nāla ē'ara lā'īna dī ṭikaṭa vikarī ējasī dī cōṇa vī prāpata karadē hāṁ.

  Iha vēkhi'ā jā sakadā hai ki avī'ākasā sarōta tōṁ sabha tōṁ sasatī ṭikaṭa 26255 rūbala hai, iha mērē la'ī ika aṇajāṇa ējaṭa hai, maiṁ isa sā'īṭa du'ārā ṭikaṭāṁ nahīṁ kharīdāṅgā.

  Atē iha ōzōna hai. Yātarā, atē mainū bilēṭikasa.Āra.Ō'tē bharōsā hai, pahilāṁ hī mērē du'ārā pramāṇita kītā gi'ā hai, isa la'ī maiṁ unhāṁ tōṁ kharīda karāṅgā, hālāṅki vadhērē mahigā.
  Jadōṁ tusīṁ agentukavēṁ ējaṭa tōṁ cuṇī kīmata'tē kalika karōgē, tāṁ aivī'aisalēsa.Ārayū tuhānū unhāṁ dī vaibasā'īṭa' tē bhēja dēvēgā, atē tusīṁ khuda ṭikaṭa uthē kharīdōgē. Iha sarōta sirapha isa gala dī talāśa kara rihā hai ki kauṇa ika niśacata tārīkha la'ī ṭikaṭāṁ vēcadā hai atē iha dasadā hai ki havā'ī yātarā kharīdaṇā vadhērē lābhakārī kithē hai. Isadē nāla hī ējaṭa khuda vakharē workga nāla kama karadē hana, kō'ī vi'akatī uhanāṁ dī'āṁ sēvāvāṁ la'ī vādhū paisē lai sakadā hai.

  Munāphākhōra uḍāṇa kharīdaṇa tōṁ ilāvā, tusīṁ turata ika hōṭala atē kāra kirā'ē tē buka karavā sakadē hō.

  Maiṁ ēvīa̔aisalēsa.Āra.Yū dī'āṁ sēvāvāṁ dī varatōṁ karanā jārī rakhāṅgā, jisadā maiṁ tuhāḍī vī ichā rakhadā hāṁ:)
  Tuhāḍā dhi'āna dēṇa la'ī tuhāḍā dhanavāda, asīṁ huṇa vī'atanāma vica hāṁ, isa la'ī ma'ī vica tuhānū miladē hāṁ!

  ОтветитьУдалить
 4. Cagā dina, dōsatō!

  Maiṁ atē mērā parivāra yātarā karanā pasada karadē hāṁ atē akasara ṭūra paikēja nāla ārāma nahīṁ karadē, para āpaṇē āpa yātarā dī yōjanā baṇā'undē hāṁ. Atē ē'ara lā'īna dī'āṁ ṭikaṭāṁ dī bhāla karana la'ī aivīa̔aisala dī vaibasā'īṭa vāra-vāra sāḍī sahā'itā la'ī ā'ī. Iha khōja ijana kisa la'ī vadhī'ā hai? Calō isadā patā lagā'ō.

  1. Ikō ṭikaṭa'tē vadhī'ā ḍīla dī bhāla. Jivēṁ ki abhi'āsa vica iha nikali'ā hai, ka'ī vāra sidhē taura'tē ē'ara lā'īna tōṁ ṭikaṭa kharīdaṇā sasatā hudā hai, para ṭikaṭa varagē dukānadārāṁ du'ārā. Rū, ōzōna. Yātarā, ādi. Iha kapanī'āṁ āpaṇī'āṁ chōṭāṁ pradāna karadī'āṁ hana.

  2. Upabhōgatā dē anukūla iṭaraphēsa. Philaṭara saiṭigāṁ sāfa karō.

  3. Īmēla du'ārā navēṁ lābhakārī pēśakaśāṁ dī'āṁ sūcanāvāṁ. Isa sēvā nē sāḍī lagabhaga 20 hazāra dī bacata kītī hai.

  Kula milā kē, isa sā'īṭa dī'āṁ sēvāvāṁ 10 vāra varatī'āṁ ga'ī'āṁ sana. Hara kō'ī khuśa hai. Isa la'ī maiṁ isa dī siphāraśa karadā hāṁ.

  ОтветитьУдалить
 5. Jadōṁ maiṁ āpaṇē la'ī jahāza dī'āṁ ṭikaṭāṁ kharīdaṇa dī yōjanā baṇā'undā hāṁ, tāṁ isa sathitī vica maiṁ akasara vakha vakha vaibasā'īṭāṁ vala muṛadā hāṁ jō inhāṁ yātarā dasatāvēzāṁ dī'āṁ kīmatāṁ dē akaṛi'āṁ nū vivasathita karadē hana atē, usē samēṁ, āpaṇē āpa hī sabha tōṁ lābhakārī pēśakaśāṁ jārī kara sakadī'āṁ hana.

  Atē isē kārana karakē, bēśaka, jadōṁ mainū isadī zarūrata paindī hai, maiṁ ē'aravā'īsa ṭikaṭāṁ dī onlinenalā'īna bukiga la'ī sā'īṭa aivīa̔aisalēsa.Ārayū vala muṛadā hāṁ. Āḵẖarakāra, iha asala vica mainū havā'ī jahāza dī'āṁ ṭikaṭāṁ dī'āṁ sārī'āṁ kisamāṁ dī pēśakaśa nū samajhaṇa vica sahā'itā karadā hai atē āpaṇē la'ī sabha tōṁ lābhakārī uḍāṇa vikalapāṁ dī cōṇa karadā hāṁ.

  Atē isa la'ī, bēśaka, maiṁ isa sā'īṭa tōṁ bahuta khuśa sī, iha asala vica kama ā'i'ā atē mainū pasada kītā.

  ОтветитьУдалить
 6. Āpaṇē khuda dī yātarā karanā vadhērē dilacasapa hudā hai, para hamēśā ārathika taura tē ucita nahīṁ hudā, ki'uṅki niyamata uḍāṇāṁ la'ī ṭikaṭāṁ akasara kirā'ēdārāṁ nālōṁ bahuta mahigī'āṁ hudī'āṁ hana. Isa la'ī, sabha tōṁ anukūla kīmatāṁ nū labhaṇa la'ī, maiṁ aigarīgēṭara sā'īṭāṁ dī varatōṁ karadā hāṁ.

  Ṭikaṭāṁ dī sutatara kharīda dē ka'ī sālāṁ bā'ada, maiṁ aivīa̔aisalēsa.Ārayū tē saiṭala hō gi'ā

  Aviasales.Ru - ṭikaṭāṁ nahīṁ vēcadā! Iha mahatavapūrana hai. Iha sā'īṭa maujūdā ṭikaṭa kīmatāṁ dī vadha tōṁ vadha giṇatī tē jāṇakārī nū ikatara karadī hai. Ka'ī vāra uthē tuhānū bahuta hī dilacasapa kīmatāṁ'tē gaira-sapaśaṭa vikalapa mila sakadē hana.

  Varataṇa vica āsāna
  1. Mitī, ravānagī dā havā'ī aḍā, mazila dā havā'ī aḍā atē yātarī'āṁ dī giṇatī cuṇō

  2. Maiṁ uhī tārīkhāṁ cuṇī'āṁ jinhāṁ la'ī mērē kōla pahilāṁ hī ṭikaṭāṁ hana (maiṁ julā'ī vica ika ṭikaṭa 30 hazāra vica kharīdi'ā: 2 Bālaga atē 1 bacā)

  3. Sā'īṭa isa samēṁ maujūdā bhā'a ikaṭhī karadī hai

  mērē driśaṭīkōṇa tōṁ, dō ṭrānsaphara nāla atalayā la'ī uḍāṇa bharanā āma nahīṁ hai. Isa la'ī, maiṁ bināṁ kisē ṭrānsaphara dē chaḍa ditā atē prāpata kītā ki sabha tōṁ sasatī'āṁ ṭikaṭāṁ dī kīmata huṇa 47 hazāra jāṁ vadhērē hai.

  Tusīṁ kalapanā nahīṁ kara sakadē ki mainū kinā afasōsa hai ki maiṁ 30 hazāra la'ī āpaṇī'āṁ ṭikaṭāṁ dā lābha nahīṁ lai sakadā, ki'uṅki nijī kāranāṁ karakē śā'ida yātarā asaphala hō jā'ēgī.

  Ṭikaṭāṁ dē agē"kharīdō" baṭana'tē kalika karana tōṁ bā'ada, aivī'aisalēsa.Ārayū sāthī dī vaibasā'īṭa' tē bhējadā hai.

  Atē pahilāṁ hī sāthī dī sā'īṭa'tē tusīṁ bhugatāna karadē hō, āpaṇā ḍēṭā daraja karō.

  Kīmatāṁ dī nigarānī kujha hafati'āṁ dē adara vadhī'ā kītī jāndī hai. Usī tarīkāṁ dī'āṁ kīmatāṁ badala sakadī'āṁ hana, atē jē uha nahīṁ badaladī'āṁ tāṁ tusīṁ tarīkāṁ nū thōṛhī jihī diśā nū ika diśā jāṁ kisē hōra pāsē lijā sakadē hō. Ē'ara lā'īna dī vaibasā'īṭa'tē cuṇī'āṁ ga'ī'āṁ ṭikaṭāṁ dī jān̄ca karanā vī bēlōṛī nahīṁ hai - ka'ī vāra ṭikaṭāṁ dī kīmata thōṛī sasatī vī hō sakadī hai.

  Jadōṁ maiṁ iha ṭikaṭāṁ ka'ī hafati'āṁ la'ī kharīdī'āṁ sana, tāṁ ṭikaṭāṁ dī kīmata 1.5-2 Hazāra du'ārā vāpasa atē vāpasa calī ga'ī. Kavī nē ghaṭō ghaṭa kīmata dī uḍīka kītī atē isa nū kharīdi'ā.

  ОтветитьУдалить
 7. Hailō pi'ārē dōsatō.
  Ka'ī sālāṁ tōṁ maiṁ sakā'īsakainara rizaravēśana sā'īṭa rāhīṁ ṭikaṭāṁ dī bhāla kara rihā hāṁ. Hara cīza nē mērē la'ī anukūla baṇā'i'ā, nēvīgēśana āpaṇē āpa vica, bukiga dī sahūlata, atē bēśaka ṭikaṭa dī'āṁ kīmatāṁ.
  Para ithē mērē dōsatāṁ nē ika hōra sā'īṭa - avī'ā sēlaza dī varatōṁ karana dī kōśiśa karana dā sujhā'a ditā. Maiṁ isa sā'īṭa bārē jāṇadā sī, atē ṭikaṭāṁ vī cukaṇa dī kōśiśa kītī, para kujha kharīdārī dē nāla mērē la'ī lābhakārī nahīṁ hō'i'ā. Avīlaisalēsa hamēśāṁ sakā'īsakainanara tōṁ vadha kīmatāṁ tē ṭikaṭāṁ dī pēśakaśa karadē sana.
  Para huṇē jihē, maiṁ isadē ulaṭa dēkhi'ā. Maiṁ avī'ēlasa dī vikarī'tē ka'ī vāra gi'ā atē ṭikaṭāṁ ghaṭō ghaṭa thōṛhī jihī sasatī'āṁ hō'ī.
  Āpaṇē āpa nū vēkhō.
  Asīṁ usē uḍāṇa dī tulanā karāṅgē, iha cōṭī dē lā'īna tē hōvēgī.
  Ēvi'ālasa 7322 āra.
  Sakā'īsakēnara 7457 āra'tē.
  135 Rūbala sasatā. Ika paisā, zarūra, para ika paisā, jivēṁ ki uha kahidē hana, rūbala nū bacā'undā hai.
  Huṇa maiṁ ēvi'ālasa nū vēkhāṅgā atē maiṁ tuhānū salāha dēvāṅgā.

  ОтветитьУдалить
 8. Paikēja yātarā
  māsakō tōṁ paikēja ṭūra
  paikēja ṭarakī nū
  paikēja ṭūra kharīdō
  paikēja yātarā
  paikēja vica yātarā
  gulāba phārama paikēja ṭūra
  sasatē paikēja yātarā
  paikēja sakī ṭūra
  havā'ī yātarā dē nāla paikēja yātarā
  phāramūlā 1 sōcī paikēja ṭūra
  paikēja yātarā iṭalī
  paikēja navēṁ sāla 2020 dā daurā karadā hai
  bibali'ō galōba paikēja ṭūra
  paikēja ṭūra vī'atanāma
  paikēja ṭūra bukiga
  paikēja yātarā
  paikēja daurā sapēna karana la'ī
  sārē śāmala paikēja ṭūra
  paikēja ṭūra bīmā
  paikēja ṭūra thā'īlaiṇḍa
  yēkaṭērinabaraga tōṁ paikēja ṭūra
  māsakō tōṁ havā'ī yātarā dē nāla paikēja ṭūra
  gō'ā aramabōla paikēja ṭūra
  ika paikēja ṭūra kinā hai
  misara nū paikēja yātarā
  paikēja ṭūra grīsa
  paikēja prāga taka yātarā
  paikēja dā daurā prāga
  sōcī phāramūlā 1 paikēja ṭūra 2019
  māsakō tōṁ turakī dī paikēja yātarā
  māsakō tōṁ sōcī paikēja daurā
  paikēja ṭūra sā'īṭa
  paikēja yātarā ōmasaka
  paikēja ṭūra dā kī aratha hai
  paikēja ṭūra khōja
  māsakō tōṁ krīmī'ā la'ī paikēja yātarā
  sā'īprasa nū paikēja yātarā
  paikēja ṭūra vica kī śāmala hai
  paikēja yātarā nāla krīmī'ā nū
  paikēja dī yātarā jaramanī
  ākharī miṭa dē paikēja ṭūra
  lani s sūṭa ḍīlakasa paikēja ṭūra
  abakhāzī'ā nū paikēja daurā
  māsakō tōṁ ki Cbā paikēja yātarā
  paikēja ṭūra jitō
  uphā tōṁ gulāba phārama paikēja ṭūra
  māsakō tōṁ mōṇṭēnēgarō la'ī paikēja yātarā
  yūphā tōṁ turakī dī paikēja yātarā
  paikēja ṭūra cōṇa
  ṭūra ōparēṭara
  havā'ī yātarā
  ṭūra kharīdō
  ṭūra chuṭī'āṁ
  sutatara ārāma
  vi'akatīgata ṭūra
  yātarī ṭūra
  sutatara daurē
  sasatā daurā
  ṭūrisaṭa ējasī
  sarātōva aparādha dā daurā
  krīmī'ā ṭūra māraca
  ṭūra ṭūra
  manōrajana sailānī
  uḍāṇāṁ
  māsakō uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  ṭikaṭāṁ kharīdō
  sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  sarakārī uḍāṇāṁ
  uḍāṇa sidhī uḍāṇa
  phalā'īṭa sā'īṭa
  uḍāṇāṁ pīṭarzbarga
  uḍāṇāṁ sata
  uḍāṇāṁ sarakārī vaibasā'īṭa
  uḍāṇāṁ simaphērōpōla
  havā'ī kirā'i'ā māsakō
  uḍāṇāṁ māsakō sidhī
  ṭūṭū uḍāṇāṁ
  ṭūṭā uḍāṇāṁ
  sasatē vica ē'ara lā'īna ṭikaṭāṁ kharīdō
  asamāna sakainara uḍāṇāṁ
  sakā'īsakainara uḍāṇāṁ
  kraisanōdara uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō
  ōzōna uḍāṇāṁ
  māsakō sidhī'āṁ uḍāṇāṁ uḍāṇa bharadī hai
  yātarā uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ dī'āṁ kīmatāṁ
  uḍāṇāṁ sidhī'āṁ uḍāṇāṁ dī kīmata
  uḍāṇāṁ tāśakada
  ṭikaṭāṁ havā'ī ṭikaṭāṁ
  sēṇṭa pīṭarasabaraga tōṁ uḍāṇāṁ
  yāṇḍēkasa uḍāṇāṁ
  ōzōna yātarā uḍāṇāṁ
  māsakō simaphērōpōla uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ binā
  sasatā ē'arapōraṭa sā'īṭa
  jita dī'āṁ uḍāṇāṁ
  yūphā uḍāṇāṁ
  ṭūṭū ē'ara lā'īna ṭikaṭa dā adhikārī
  bahutī'āṁ uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ sarakārī uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ 2019
  uḍāṇāṁ sasatē adhikārata vaibasā'īṭa
  uḍāṇa dā kārajakrama
  sasatī'āṁ sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  kājāna uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ dī kīmata
  vaibasā'īṭa ṭūṭū uḍāṇāṁ
  ṭūṭū dī adhikārata vaibasā'īṭa
  ṭuṭā rū uḍāṇāṁ
  ṭūṭū rū uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭa
  rēla ṭikaṭa
  RZD ṭikaṭa
  rēla ṭikaṭa
  ṭikaṭa māsakō
  raśī'ana rēlavē dī adhikārata vaibasā'īṭa
  sidhī uḍāṇa
  sasatē jahāza dī ṭikaṭa
  ē'araphalōṭa adhikārata vaibasā'īṭa
  jita dī ē'aralā'īna
  ṭikaṭa jahāza māsakō
  yūrala ē'aralā'isa
  rēla ṭikaṭa
  jita ē'aralā'īna dī adhikārata vaibasā'īṭa
  krīmī'ā jahāza

  ОтветитьУдалить
 9. S7 ē'ara lā'īnaza ē'ara lā'īna dī adhikārata vaibasā'īṭa
  sasatī uḍāṇa
  baladī daurā
  jahāza dī ṭikaṭa
  uḍāṇāṁ ānalā'īna
  ōśa uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭa kinī
  uḍāṇāṁ anapā
  māsakō tōṁ sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  ṭikaṭa kharīdō māsakō
  māsakō sōcī uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  jahāza dī'āṁ ṭikaṭāṁ
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ vāpasa
  kailinagarāḍa uḍāṇāṁ
  havā'ī kirā'i'ā
  binā sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  irakutasaka uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭa duśāmbē
  uḍāṇāṁ spb
  uthē havā'ī ṭikaṭa
  havā'ī ṭikaṭa dē kharacē
  kinī ṭikaṭa hai?
  Sasatē jahāza dī'āṁ ṭikaṭāṁ
  bināṁ kamiśana tōṁ uḍāṇāṁ
  ē'araphalōṭa uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ makhacakalā
  valādīvōsaṭōka uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ sasatē sata
  bināṁ kamiśana tōṁ sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  suragaṭa uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ māsakō uḍāṇāṁ
  mōmōṇḍō uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō sasatī'āṁ sidhī'āṁ
  ḍauna uḍāṇāṁ
  māskō uḍāṇāṁ sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  sidhī sōcī uḍāṇāṁ
  ṭikaṭa ānalā'īna kharīdō
  sakā'īsakainara uḍāṇāṁ dē adhikārī
  sakā'īsakēnara sarakārī uḍāṇāṁ
  khujada uḍāṇāṁ
  cēlā'iyabinasaka uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō ōśa
  māsakō tāśakada uḍāṇāṁ
  ē'ara lā'īna dī'āṁ ṭikaṭāṁ vālī'āṁ sā'īṭāṁ kharīdō
  havā'ī kirā'ē
  adhikārata taura tē ṭikaṭāṁ kharīdō
  simaphērōpōla uḍāṇāṁ sidhī'āṁ
  ē'ara ṭikaṭa akatūbara
  ṭikaṭa sarakārī vaibasā'īṭa'tē kharīdō
  ōmasaka uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭāṁ ṭikaṭāṁ kharīdadī'āṁ hana
  sarakārī havā'ī ṭikaṭa
  uḍāṇāṁ dī kīmata sasatī'āṁ
  havā'ī ṭikaṭāṁ sasatī'āṁ ṭikaṭāṁ
  havā'ī ṭikaṭāṁ sidhī'āṁ uḍāṇāṁ sasatī'āṁ
  sarātōva la'ī uḍāṇāṁ
  biśakēka uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭa
  uḍāṇāṁ māsakō yērēvana
  khabārōvasaka uḍāṇāṁ
  ikaṭērinabarga tōṁ uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ rū
  uḍāṇāṁ māsakō sasatī'āṁ sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  khaṇija uḍāṇāṁ
  khaṇija pāṇī dī'āṁ uḍāṇāṁ
  gōla-ṭaripa havā'ī ṭikaṭāṁ
  uḍāṇāṁ sōcī sidhī uḍāṇa
  simaphērōpōla sidhī uḍāṇa
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  saiṇṭa pīṭarzbarga tōṁ sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  saiṇṭa pīṭarzbarga tōṁ sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  māsakō kraisanōdara uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ
  satabara la'ī havā'ī ṭikaṭāṁ
  māsakō uḍāṇa dā kārajakrama
  vaibasā'īṭa ṭikaṭa rū
  sasatī uḍāṇāṁ ānalā'īna kharīdō
  havā'ī ṭikaṭa rū adhikārī nē vaibasā'īṭa
  māsakō vāpasa havā'ī ṭikaṭa
  uḍāṇāṁ māsakō duśāmbē
  vanukōvō la'ī uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ ḍōmōḍēḍōvō
  havā'ī ṭikaṭa samarakada
  kraisanōdara uḍāṇāṁ sidhī'āṁ
  uḍāṇāṁ vōlōgōgraiḍa
  vaibasā'īṭa ṭikaṭa dī vaibasā'īṭa
  uḍāṇāṁ makhacakalā māsakō
  ē'ara lā'īna ṭikaṭāṁ dē adhikārī
  ē'ara lā'īna dī ṭikaṭa sarakārī vaibasā'īṭa ṭikaṭa
  uḍāṇāṁ dī uḍāṇa dā samāṁ-tahi
  māsakō tōṁ bināṁ kamiśana tōṁ sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  māsakō anapā
  havā'ī vikarī uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ sidhī'āṁ uḍāṇāṁ dā samāṁ-tahi
  havā'ī kirā'i'ā
  uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ māsakō sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  mōmōṇḍō uḍāṇa dā adhikārī
  ēvī'ālōka phalā'īṭa
  nōvagōraḍa uḍāṇāṁ
  māsakō havā'ī ṭikaṭa kinī
  māsakō pīṭarasabaraga uḍāṇāṁ
  vaibasā'īṭa uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō 2019
  sakā'īsakainara sarakārī vaibasā'īṭa uḍāṇa bharadī hai
  sakā'īsakainara sarakārī vaibasā'īṭa uḍāṇa bharadī hai
  rōsaṭōva māsakō uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō
  māsakō sēṇṭa pīṭarasabaraga uḍāṇāṁ
  sakā'īsakainara uḍāṇāṁ
  ṭikaṭa ē'ara ṭikaṭa māsakō
  kraisnāyāra sidhī'āṁ uḍāṇāṁ

  ОтветитьУдалить
 10. Sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  ṭikaṭa kharīdaṇa
  uḍāṇāṁ
  yūphā māsakō uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ sidhī'āṁ uḍāṇāṁ yēkaṭērinabaraga
  maramēnasaka uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō Khujand
  nōvōsībirasaka tōṁ uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭa sāla
  havā'ī ṭikaṭa dī bhāla
  uḍāṇa māsakō pāṇī
  nōvōsībirasaka sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ dī'āṁ tarakī'āṁ
  uḍāṇāṁ jita māsakō
  ṭūṭū rū ē'ara lā'īna ṭikaṭa dā adhikārī
  māsakō havā'ī ṭikaṭa dē kharacē
  māsakō kailinanagarāḍa uḍāṇāṁ
  māsakō yēkaṭērinabaraga uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō biśakēka
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  ēvī'ālōka adhikārata uḍāṇāṁ
  ē'araṭikēṭasa ṭōmasaka
  havā'ī kirā'i'ā māsakō
  mōmōṇḍō vaibasā'īṭa uḍāṇāṁ
  bāranaula uḍāṇāṁ
  mōmōṇḍō uḍāṇāṁ dī sarakārī vaibasā'īṭa
  sōcī la'ī uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ jithē
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ vāpasa
  uḍāṇāṁ nizanēvaratōvasaka
  uḍāṇāṁ Vladikavkaz
  s7 uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ sā'īṭa havābāzī dī vikarī
  ēvī'ēlasala adhikārata vaibasā'īṭa
  adhikārata jita dī'āṁ ṭikaṭāṁ
  uḍāṇāṁ ōrēnabaraga
  sasatī'āṁ osh uḍāṇāṁ
  pharagānā uḍāṇa dī ṭikaṭa
  sasatī jita dī'āṁ ṭikaṭāṁ
  havā'ī ṭikaṭa kara sakadē hō
  havā'ī ṭikaṭa cisīnau
  havā'ī ṭikaṭāṁ pīṭarasabaraga kharīdadī'āṁ hana
  navī'āṁ uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ navī'āṁ
  cāhē ṭikaṭa
  ōzōna dī'āṁ sarakārī uḍāṇāṁ
  ṭikaṭa kharīdaṇa
  vaibasā'īṭa dī jita dī'āṁ uḍāṇāṁ
  ghaṭa uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭa nāmagana
  ē'ara lā'īna dī'āṁ ṭikaṭāṁ dē adhikārī kharīdaṇa la'ī
  havā'ī ṭikaṭa vaibasā'īṭa ṭikaṭāṁ kharīdaṇa
  māsakō nōvōsibirasaka uḍāṇāṁ
  māsakō sērātōva uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ sarakārī vaibasā'īṭa ika ṭikaṭa kharīdadī'āṁ hana
  kājāna sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ sasatī'āṁ havā dī vikarī
  havā'ī ṭikaṭa urengoy
  uḍāṇāṁ ghaṭō ghaṭa
  ē'ara ṭikaṭa māsakō
  ē'ara mina pāṇī dī'āṁ uḍāṇāṁ
  ē'ara lā'īna dī ṭikaṭa
  uḍāṇāṁ jita dī adhikārata vaibasā'īṭa
  bukhārā uḍāṇāṁ
  māsakō la'ī khaṇija uḍāṇāṁ
  arakhagēlasaka uḍāṇāṁ
  māsakō khaṇija pāṇī dī'āṁ uḍāṇāṁ
  sidhī tāśakada uḍāṇāṁ
  aivī'āsalēsa uḍāṇāṁ
  māskō krāsnayārska uḍāṇāṁ
  ē'ara ṭikaṭa
  dī vaibasā'īṭa
  du'ārā uḍāṇāṁ
  sasatā ē'ara lā'īna ṭikaṭa vaibasā'īṭa
  uḍāṇāṁ sasatī'āṁ māsakō ōśa
  uḍāṇāṁ dakhaṇa
  ēvī'ālōka adhikārata uḍāṇāṁ sasatī'āṁ
  raśī'ā uḍāṇāṁ
  ēvī'ālōka adhikārata vaibasā'īṭa sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  ṭūṭū ra uḍāṇa adhikārata vaibasā'īṭa
  uḍāṇāṁ nava urengoy
  jāvō yōlārī la'ī uḍāṇāṁ
  havā'ī kirā'i'ā nōvōsībirasaka
  asaṭrākhana uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭāṁ
  phalā'īṭasa lainsara
  uḍāṇāṁ māsakō samarakaiṇḍa
  havā'ī kirā'i'ā
  havā'ī ṭikaṭāṁ
  ṭikaṭa nabara
  śērēmēṭī'ēvō uḍāṇāṁ
  binā ṭikaṭa kharīdō
  māsakō valādīvōsaṭōka
  uḍāṇāṁ ghaṭa kīmatāṁ
  sarakārī ē'arōphalōṭa
  juṛī'āṁ uḍāṇāṁ
  juṛī'āṁ uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ simaphērōpōla māsakō
  uḍāṇāṁ pīṭarzbarga simaphērōpōla
  samarā māsakō
  uḍāṇāṁ yākūsaka
  uḍāṇāṁ simaphērōpōla sata
  sēṇṭa pīṭarasabaraga simaphērōpōla uḍāṇāṁ
  satabara māsakō la'ī uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ Ulan Ude
  ṭaraivala ē'ara lā'īna dī'āṁ ṭikaṭāṁ dē adhikārī
  ē'aralā'īna uḍāṇāṁ
  ēvīva uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ paiṭarōpailōvasaka
  kājāna sidhī uḍāṇa uḍā'undī hai
  2019 uḍāṇāṁ
  yātarā uḍāṇāṁ
  māsakō uzabēkisatāna
  saṭaivarōpōla uḍāṇāṁ
  saragaṭa la'ī sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭa navabara

  ОтветитьУдалить
 11. Havā'ī vikarī sasatī uḍāṇāṁ
  rōsaṭōva tōṁ uḍāṇāṁ
  māsakō la'ī ḍāna la'ī uḍāṇāṁ
  māsakō rōsaṭōva-āna-ḍauna uḍāṇāṁ
  kraisnāyaraska tōṁ uḍāṇāṁ
  ōzōna dī'āṁ sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ uzabēkisatāna
  māsakō isatāmbula uḍāṇāṁ
  simaphērōpōla sidhī'āṁ uḍāṇāṁ dī kīmata
  sēṇṭa pīṭarasabaraga sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  māsakō kāzāna uḍāṇāṁ
  dakhaṇī sakhaliska la'ī uḍāṇāṁ
  havā'ī kirā'i'ā
  ē'araphalōṭa ē'ara lā'īna dī ṭikaṭa vaibasā'īṭa
  saikaṭīvakara uḍāṇāṁ
  ē'araṭikēṭa dī vikarī
  kēmērōvō uḍāṇāṁ
  cēbōkasarī uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ kiyēva
  rūbī ṭikaṭa
  uḍāṇa sidhī uḍāṇa samarā
  ē'arōphalōṭa sarakārī vaibasā'īṭa uḍāṇa bharadī hai
  kāmacaṭakā uḍāṇāṁ
  māsakō jailēndazika
  sasatī rā roundṇḍaṭripa uḍāṇāṁ
  baragāsa uḍāṇāṁ
  sasatā ē'ara lā'īna ṭikaṭa vaibasā'īṭa
  jahāza dī'āṁ ṭikaṭāṁ kharīdō
  uḍāṇāṁ satabara dī'āṁ kīmatāṁ
  uḍāṇāṁ sarakārī vaibasā'īṭa sasatī'āṁ ṭikaṭāṁ
  uḍāṇāṁ paiṭarōpailōvasaka kāmacaiṭasakī
  sakā'īsakēnara sarakārī uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō ḍōmōḍēḍōvō
  ē'ara lā'īna dī'āṁ ṭikaṭāṁ tē tarakī
  māsakō valādikāvakāza uḍāṇāṁ
  ṭikaṭāṁ ērōphalōṭa kharīdō
  havā'ī vikarī sarakārī uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭāṁ sasatī'āṁ ṭikaṭāṁ kharīdadī'āṁ hana
  bailagōraḍa uḍāṇāṁ
  ṭikaṭāṁ dī jita kharīdō
  māsakō cēlā'iyabinasaka uḍāṇāṁ
  balēgōvaisacēnsaka uḍāṇāṁ
  ē'araṭikēṭasa sidhī uḍāṇa tāśakada
  ē'ara lā'īna rizaravēśana
  māsakō tāśakānta sasatī uḍāṇāṁ
  vaibasā'īṭa ōzōna uḍāṇāṁ
  ē'ara lā'īna ṭikaṭa sasatē adhikārī kharīdō
  māsakō irakutasaka uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ sakā'īsainara uḍāṇāṁ
  asamāna sakainara uḍāṇāṁ sasatī'āṁ
  rūsī vica havā'ī ṭikaṭāṁ
  saiṇṭa pīṭarzbarga uḍāṇāṁ sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  māsakō aiḍalara uḍāṇāṁ
  sasatī uḍāṇāṁ yērēvana
  ōzōna uḍāṇāṁ dī sarakārī vaibasā'īṭa
  ē'aralā'īna vikarī vaibasā'īṭa
  ē'ara lā'īna ṭikaṭa sasatī'āṁ sā'īṭāṁ kharīdō
  havā'ī vikarī ṭikaṭāṁ dī sarakārī vaibasā'īṭa
  māsakō bākū uḍāṇa
  havā'ī ṭikaṭa
  māsakō vōlōgōgarāḍa uḍāṇāṁ
  ōzana dī'āṁ uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ krāsnayārska sidhī uḍāṇa
  havā'ī ṭikaṭāṁ'tē chōṭa
  ṭailī uḍāṇāṁ
  māsakō ōmasaka uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō vanukōvō
  ṭiyūmēna māsakō
  rū ṭikaṭa kharīdō
  māsakō simaphērōpōla uḍāṇāṁ dī kīmata
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ dī sarakārī vaibasā'īṭa kharīdō
  māsakō cisīnau uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ 1
  samarā tōṁ uḍāṇāṁ
  phalā'īṭa kailaḍara
  suraguṭa sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  bināṁ kamiśana tōṁ ṭikaṭāṁ kharīdō
  parma māskō uḍāṇāṁ
  sasatā havā'ī aḍā ṭikaṭa sasatā adhikārī
  havā'ī vikarī adhikārata vaibasā'īṭa sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ 2019
  havā'ī ṭikaṭa dī kīmata duśāmbē
  uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭāṁ jahāza dī'āṁ ṭikaṭāṁ kharīdadī'āṁ hana
  juṛē yātarā dī'āṁ ṭikaṭāṁ
  juṛē yātarā dī'āṁ ṭikaṭāṁ
  havā'ī ṭikaṭa dī vikarī
  uḍāṇāṁ phukēṭa
  havā'ī ṭikaṭāṁ Izhevsk
  rōsaṭōva-āna-ḍāna tōṁ uḍāṇāṁ
  sēṇṭa pīṭarzbarga tōṁ sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  nōrilasaka uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ samīkhi'ā
  sēṇṭa pīṭarasabaraga tōṁ ṭikaṭāṁ kharīdō
  yūrala uḍāṇāṁ
  sabasiḍī vālī'āṁ uḍāṇāṁ
  māsakō havā'ī ṭikaṭa agasata
  havā'ī ṭikaṭa tyumen sidhī uḍāṇa
  māsakō bukhārā uḍāṇāṁ
  māsakō prāga uḍāṇāṁ
  mamīḍō uḍāṇāṁ
  ṭikaṭāṁ rū
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ makhacakalā
  havā'ī ṭikaṭāṁ kirōva
  ē'ara ṭikaṭa bināṁ kamiśana tōṁ nalā'īna
  havā'ī ṭikaṭa 15

  ОтветитьУдалить
 12. Kithē ṭikaṭa kharīdaṇa la'ī
  pairama uḍāṇa sidhī uḍāṇa
  sasatē māsakō sōcī uḍāṇāṁ
  bināṁ kamiśana tōṁ ṭikaṭa ānalā'īna kharīdō
  yērēvana sidhī'āṁ uḍāṇāṁ uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ sasatī'āṁ sidhī'āṁ sata pīṭarasabaraga
  bhi'ānaka uḍāṇāṁ
  ōzana yātarā vālī'āṁ uḍāṇāṁ
  samāna dī'āṁ uḍāṇāṁ
  binā sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  ṭikaṭāṁ sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ sarakārī vaibasā'īṭa dī'āṁ kīmatāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō nāmagana
  uḍāṇāṁ ulīyanōvasaka
  uḍāṇāṁ labhō
  sasatē māsakō duśāmbē uḍāṇāṁ
  māsakō khabārōvasaka uḍāṇāṁ
  māsakō atalayā uḍāṇāṁ
  māsakō atē vāpasa la'ī uḍāṇāṁ
  ōzōna yātarā adhikārata uḍāṇāṁ
  kamiśana tōṁ bināṁ sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  māsakō minsaka uḍāṇāṁ
  yēkaṭērinabaraga sōcī
  ē'ara lā'īna ṭikaṭāṁ
  navī'āṁ uḍāṇāṁ
  sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  aparādha la'ī uḍāṇāṁ
  māsakō pairisa uḍāṇāṁ
  sidhī uḍāṇa dī ṭikaṭa Khujand
  sakainara uḍāṇāṁ
  sasatā sasatī sidhī uḍāṇa sṭrīṭa pīṭarzbarga
  pīṭarzbarga ṭaiśakēṇṭa uḍāṇāṁ
  ē'ara ṭikaṭa kalāsa
  uḍāṇāṁ
  yāraka uḍāṇāṁ
  yātarā uḍāṇāṁ sarakārī vaibasā'īṭa
  ṭikaṭāṁ dī kīmata vica vādhā
  ē'ara lā'īna dī'āṁ ṭikaṭāṁ uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭāṁ dī vāpasī
  sasatī'āṁ ērōphalōṭa uḍāṇāṁ
  sidhī sidhī ē'ara lā'īna ṭikaṭa kharīdō
  havā'ī ṭikaṭa sata pīṭarasabaraga tāśakada
  bināṁ kamiśana dē sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  tāśakada havā'ī ṭikaṭa kinī
  suragaṭa māsakō uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ kaluga
  bināṁ kamiśana tōṁ sasatī'āṁ uḍāṇāṁ kharīdō
  havā'ī ṭikaṭa māsakō pharaghānā
  yāṇḍēkasa havā'ī ṭikaṭāṁ dā adhikārī
  nōvōkuzanētaska uḍāṇāṁ
  pīṭarasabaraga sōcī uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ magadāna
  sasatī'āṁ gōla-ṭaripa uḍāṇāṁ māsakō
  havā'ī ṭikaṭa Termez
  osh māsakō uḍāṇāṁ dī kīmata
  uḍāṇāṁ sōcī
  sṭrīṭa pīṭarzbarga sōcī uḍāṇāṁ
  māsakō bāranaula uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭa caika karō
  uḍāṇāṁ
  bhā'a uḍāṇāṁ Khujand
  sasatī yātarā ṭikaṭāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō ṭaiśakēṇṭa dī'āṁ kīmatāṁ
  lāranākā uḍāṇāṁ
  ṭūṭū ṭikaṭāṁ
  kraisnāyāra pīṭarzbarga uḍāṇāṁ
  māsakō asaṭrākana uḍāṇāṁ
  khaṭī ē'ara ṭikaṭa
  dina dī'āṁ uḍāṇāṁ
  māsakō baragāsa uḍāṇāṁ
  agasata la'ī havā'ī ṭikaṭāṁ
  māsakō sasatī'āṁ tarakī'āṁ uḍā'undā hai
  uḍāṇāṁ kraisanōdara sēṇṭa
  uḍāṇāṁ dī'āṁ kīmatāṁ uḍāṇāṁ dā tahi
  ōzōna yātarā uḍāṇāṁ sasatī'āṁ
  kraisnāyāra sēṇṭa pīṭarzbarga uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ māsakō śērēmēṭī'ēvō
  havā'ī kirā'ē dī jita
  māsakō arajain̄ca uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ kailaḍara ghaṭa
  ē'aralā'īna ṭikaṭa ānalā'īna adhikārī
  rā roundṇḍaṭripa uḍāṇāṁ dī kīmata
  ē'ara ṭikaṭa 25
  kājāna uḍāṇāṁ dī kīmata
  irakutasaka sidhī uḍāṇa uḍā'undī hai
  havā'ī kirā'i'ā
  abakāna uḍāṇa
  havā'ī kirā'i'ā
  uḍāṇāṁ khaṭī mānasika
  havā'ī ṭikaṭa rizaravēśana
  havā'ī rizaravēśana
  flightsnalā'īna uḍāṇāṁ
  māsakō maramēnska uḍāṇāṁ
  sārī'āṁ uḍāṇāṁ sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  ē'ara lā'īna dī ṭikaṭa kapanī
  māsakō saṭaivarōpōla uḍāṇāṁ
  sasatī'āṁ uḍāṇāṁ
  UTair uḍāṇāṁ
  māsakō Tivat uḍāṇāṁ
  havā'ī ṭikaṭa dī kīmata makhacakalā
  sasatē uḍāṇāṁ sata kharīdō
  ṭūṭū uḍāṇāṁ
  māsakō ōrēnabaraga uḍāṇāṁ
  vaibasā'īṭa uḍāṇāṁ ānalā'īna
  māsakō sōcī sidhī'āṁ uḍāṇāṁ
  ṭūṭū uḍāṇāṁ sasatī'āṁ
  sasatē jahāza dī'āṁ ṭikaṭāṁ kharīdō
  ē'ara lā'īna dī ṭikaṭa sasatī ṭikaṭa
  ṭikaṭa rū ṭikaṭa kharīdō
  māsakō bārsilōnā uḍāṇāṁ
  māsakō cēbōkasarī uḍāṇāṁ
  uḍāṇāṁ yērēvana
  uḍāṇāṁ ānalā'īna sarakārī vaibasā'īṭa
  uḍāṇāṁ māsakō dī adhikārata vaibasā'īṭa
  uḍāṇāṁ Zhukovsky
  ārathika uḍāṇāṁ

  ОтветитьУдалить
 13. https://travelpayoutss.blogspot.com/
  #air #airws #wwwairws #httpsairws #httpairws #httpswwwairws #httpwwwairws #expedia #expediaws #wwwexpediaws #httpsexpediaws #httpexpediaws #httpswwwexpediaws #httpwwwexpediaws #flights #flightsws #wwwflightsws #httpsflightsws #httpflightsws #httpswwwflightsws #httpwwwflightsws #hotel #hotelws #wwwhotelws #httpshotelws #httphotelws #httpswwwhotelws #httpwwwhotelws #hotels #hotelsws #wwwhotelsws #httpshotelsws #httphotelsws #httpswwwhotelsws #httpwwwhotelsws #booking #bookingws #wwwbookingws #httpsbookingws #httpbookingws #httpswwwbookingws #httpwwwbookingws #tour #tourws #wwwtourws #httpstourws #httptourws #httpswwwtourws #httpwwwtourws #tourism #tourismws #wwwtourismws #httpstourismws #httptourismws #httpswwwtourismws #httpwwwtourismws #insurance #insurancews #wwwinsurancews #httpsinsurancews #httpinsurancews #httpswwwinsurancews #httpwwwinsurancews #tickets #ticketsws #wwwticketsws #httpsticketsws #httpticketsws #httpswwwticketsws #httpwwwticketsws #rent #rentws #wwwrentws #httpsrentws #httprentws #httpswwwrentws #httpwwwrentws #hire #hirews #wwwhirews #httpshirews #httphirews #httpswwwhirews #httpwwwhirews #accommodation #accommodationws #wwwaccommodationws #httpsaccommodationws #httpaccommodationws #httpswwwaccommodationws #httpwwwaccommodationws #transportation #transportationws #wwwtransportationws #httpstransportationws #httptransportationws #httpswwwtransportationws #httpwwwtransportationws #transfers #transfersws #wwwtransfersws #httpstransfersws #httptransfersws #httpswwwtransfersws #httpwwwtransfersws #excursions #excursionsws #wwwexcursionsws #httpsexcursionsws #httpexcursionsws #httpswwwexcursionsws #httpwwwexcursionsws #cruises #cruisesws #wwwcruisesws #httpscruisesws #httpcruisesws #httpswwwcruisesws #httpwwwcruisesws #parking #parkingws #wwwparkingws #httpsparkingws #httpparkingws #httpswwwparkingws #httpwwwparkingws #legalaid #legalaidws #wwwlegalaidws #httpslegalaidws #httplegalaidws #httpswwwlegalaidws #httpwwwlegalaidws #companion #companionws #wwwcompanionws #httpscompanionws #httpcompanionws #httpswwwcompanionws #httpwwwcompanionws

  ОтветитьУдалить
 14. https://travelpayoutss.blogspot.com/
  #air #airye #wwwairye #httpsairye #httpairye #httpswwwairye #httpwwwairye #expedia #expediaye #wwwexpediaye #httpsexpediaye #httpexpediaye #httpswwwexpediaye #httpwwwexpediaye #flights #flightsye #wwwflightsye #httpsflightsye #httpflightsye #httpswwwflightsye #httpwwwflightsye #hotel #hotelye #wwwhotelye #httpshotelye #httphotelye #httpswwwhotelye #httpwwwhotelye #hotels #hotelsye #wwwhotelsye #httpshotelsye #httphotelsye #httpswwwhotelsye #httpwwwhotelsye #booking #bookingye #wwwbookingye #httpsbookingye #httpbookingye #httpswwwbookingye #httpwwwbookingye #tour #tourye #wwwtourye #httpstourye #httptourye #httpswwwtourye #httpwwwtourye #tourism #tourismye #wwwtourismye #httpstourismye #httptourismye #httpswwwtourismye #httpwwwtourismye #insurance #insuranceye #wwwinsuranceye #httpsinsuranceye #httpinsuranceye #httpswwwinsuranceye #httpwwwinsuranceye #tickets #ticketsye #wwwticketsye #httpsticketsye #httpticketsye #httpswwwticketsye #httpwwwticketsye #rent #rentye #wwwrentye #httpsrentye #httprentye #httpswwwrentye #httpwwwrentye #hire #hireye #wwwhireye #httpshireye #httphireye #httpswwwhireye #httpwwwhireye #accommodation #accommodationye #wwwaccommodationye #httpsaccommodationye #httpaccommodationye #httpswwwaccommodationye #httpwwwaccommodationye #transportation #transportationye #wwwtransportationye #httpstransportationye #httptransportationye #httpswwwtransportationye #httpwwwtransportationye #transfers #transfersye #wwwtransfersye #httpstransfersye #httptransfersye #httpswwwtransfersye #httpwwwtransfersye #excursions #excursionsye #wwwexcursionsye #httpsexcursionsye #httpexcursionsye #httpswwwexcursionsye #httpwwwexcursionsye #cruises #cruisesye #wwwcruisesye #httpscruisesye #httpcruisesye #httpswwwcruisesye #httpwwwcruisesye #parking #parkingye #wwwparkingye #httpsparkingye #httpparkingye #httpswwwparkingye #httpwwwparkingye #legalaid #legalaidye #wwwlegalaidye #httpslegalaidye #httplegalaidye #httpswwwlegalaidye #httpwwwlegalaidye #companion #companionye #wwwcompanionye #httpscompanionye #httpcompanionye #httpswwwcompanionye #httpwwwcompanionye

  ОтветитьУдалить
 15. https://travelpayoutss.blogspot.com/
  #air #airyt #wwwairyt #httpsairyt #httpairyt #httpswwwairyt #httpwwwairyt #expedia #expediayt #wwwexpediayt #httpsexpediayt #httpexpediayt #httpswwwexpediayt #httpwwwexpediayt #flights #flightsyt #wwwflightsyt #httpsflightsyt #httpflightsyt #httpswwwflightsyt #httpwwwflightsyt #hotel #hotelyt #wwwhotelyt #httpshotelyt #httphotelyt #httpswwwhotelyt #httpwwwhotelyt #hotels #hotelsyt #wwwhotelsyt #httpshotelsyt #httphotelsyt #httpswwwhotelsyt #httpwwwhotelsyt #booking #bookingyt #wwwbookingyt #httpsbookingyt #httpbookingyt #httpswwwbookingyt #httpwwwbookingyt #tour #touryt #wwwtouryt #httpstouryt #httptouryt #httpswwwtouryt #httpwwwtouryt #tourism #tourismyt #wwwtourismyt #httpstourismyt #httptourismyt #httpswwwtourismyt #httpwwwtourismyt #insurance #insuranceyt #wwwinsuranceyt #httpsinsuranceyt #httpinsuranceyt #httpswwwinsuranceyt #httpwwwinsuranceyt #tickets #ticketsyt #wwwticketsyt #httpsticketsyt #httpticketsyt #httpswwwticketsyt #httpwwwticketsyt #rent #rentyt #wwwrentyt #httpsrentyt #httprentyt #httpswwwrentyt #httpwwwrentyt #hire #hireyt #wwwhireyt #httpshireyt #httphireyt #httpswwwhireyt #httpwwwhireyt #accommodation #accommodationyt #wwwaccommodationyt #httpsaccommodationyt #httpaccommodationyt #httpswwwaccommodationyt #httpwwwaccommodationyt #transportation #transportationyt #wwwtransportationyt #httpstransportationyt #httptransportationyt #httpswwwtransportationyt #httpwwwtransportationyt #transfers #transfersyt #wwwtransfersyt #httpstransfersyt #httptransfersyt #httpswwwtransfersyt #httpwwwtransfersyt #excursions #excursionsyt #wwwexcursionsyt #httpsexcursionsyt #httpexcursionsyt #httpswwwexcursionsyt #httpwwwexcursionsyt #cruises #cruisesyt #wwwcruisesyt #httpscruisesyt #httpcruisesyt #httpswwwcruisesyt #httpwwwcruisesyt #parking #parkingyt #wwwparkingyt #httpsparkingyt #httpparkingyt #httpswwwparkingyt #httpwwwparkingyt #legalaid #legalaidyt #wwwlegalaidyt #httpslegalaidyt #httplegalaidyt #httpswwwlegalaidyt #httpwwwlegalaidyt #companion #companionyt #wwwcompanionyt #httpscompanionyt #httpcompanionyt #httpswwwcompanionyt #httpwwwcompanionyt

  ОтветитьУдалить
 16. https://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #blogspottravelpayoutss #wwwblogspottravelpayoutssmv #httpblogspottravelpayoutssmv #httpsblogspottravelpayoutssmv #httpwwwblogspottravelpayoutssmv #httpswwwblogspottravelpayoutssmv #travelpayoutss #wwwtravelpayoutssmv #httptravelpayoutssmv #httpstravelpayoutssmv #httpwwwtravelpayoutssmv #httpswwwtravelpayoutssmv #tutu #wwwtutumv #httptutumv #httpstutumv #httpwwwtutumv #httpswwwtutumv #leveltravel #wwwleveltravelmv #httpleveltravelmv #httpsleveltravelmv #httpwwwleveltravelmv #httpswwwleveltravelmv #travelata #wwwtravelatamv #httptravelatamv #httpstravelatamv #httpwwwtravelatamv #httpswwwtravelatamv #onlinetours #wwwonlinetoursmv #httponlinetoursmv #httpsonlinetoursmv #httpwwwonlinetoursmv #httpswwwonlinetoursmv #mistotravel #wwwmistotravelmv #httpmistotravelmv #httpsmistotravelmv #httpwwwmistotravelmv #httpswwwmistotravelmv #aviasales #wwwaviasalesmv #httpaviasalesmv #httpsaviasalesmv #httpwwwaviasalesmv #httpswwwaviasalesmv #kiwi #wwwkiwimv #httpkiwimv #httpskiwimv #httpwwwkiwimv #httpswwwkiwimv #hotellook #wwwhotellookmv #httphotellookmv #httpshotellookmv #httpwwwhotellookmv #httpswwwhotellookmv #tutu #wwwhostelworldmv #httphostelworldmv #httpshostelworldmv #httpwwwhostelworldmv #httpswwwhostelworldmv #autobustravel #wwwautobustravelmv #httpautobustravelmv #httpsautobustravelmv #httpwwwautobustravelmv #httpswwwautobustravelmv #flixbus #wwwflixbusmv #httpflixbusmv #httpsflixbusmv #httpwwwflixbusmv #httpswwwflixbusmv #12go #www12gomv #http12gomv #https12gomv #httpwww12gomv #httpswww12gomv #kiwitaxi #wwwkiwitaximv #httpkiwitaximv #httpskiwitaximv #httpwwwkiwitaximv #httpswwwkiwitaximv #intuitravel #wwwintuitravelmv #httpintuitravelmv #httpsintuitravelmv #httpwwwintuitravelmv #httpswwwintuitravelmv #economybookings #wwweconomybookingsmv #httpeconomybookingsmv #httpseconomybookingsmv #httpwwweconomybookingsmv #httpswwweconomybookingsmv #discovercarhire #wwwdiscovercarhiremv #httpdiscovercarhiremv #httpsdiscovercarhiremv #httpwwwdiscovercarhiremv #httpswwwdiscovercarhiremv #autoeurope #wwwautoeuropemv

  ОтветитьУдалить
 17. http://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #travelpayoutssblogspot #wwwtravelpayoutssblogspotmv #httptravelpayoutssblogspotmv #httpstravelpayoutssblogspotmv #httpwwwtravelpayoutssblogspotmv #httpswwwtravelpayoutssblogspotmv #blogspot #wwwblogspotmv #httpblogspotmv #httpsblogspotmv #httpwwwblogspotmv #httpswwwblogspotmv #httpautoeuropemv #httpsautoeuropemv #httpwwwautoeuropemv #httpswwwautoeuropemv #ponominalu #wwwponominalumv #httpponominalumv #httpsponominalumv #httpwwwponominalumv #httpswwwponominalumv #weatlas #wwwweatlasmv #httpweatlasmv #httpsweatlasmv #httpwwwweatlasmv #httpswwwweatlasmv #tripster #wwwtripstermv #httptripstermv #httpstripstermv #httpwwwtripstermv #httpswwwtripstermv #hopayacht #wwwhopayachtmv #httphopayachtmv #httpshopayachtmv #httpwwwhopayachtmv #httpswwwhopayachtmv #dreamlines #wwwdreamlinesmv #httpdreamlinesmv #httpsdreamlinesmv #httpwwwdreamlinesmv #httpswwwdreamlinesmv #cherehapa #wwwcherehapamv #httpcherehapamv #httpscherehapamv #httpwwwcherehapamv #httpswwwcherehapamv #tripinsurance #wwwtripinsurancemv #httptripinsurancemv #httpstripinsurancemv #httpwwwtripinsurancemv #httpswwwtripinsurancemv #strahovkaru #wwwstrahovkarumv #httpstrahovkarumv #httpsstrahovkarumv #httpwwwstrahovkarumv #httpswwwstrahovkarumv #bikesbooking #wwwbikesbookingmv #httpbikesbookingmv #httpsbikesbookingmv #httpwwwbikesbookingmv #httpswwwbikesbookingmv #parkandfly #wwwparkandflymv #httpparkandflymv #httpsparkandflymv #httpwwwparkandflymv #httpswwwparkandflymv #airhelp #wwwairhelpmv #httpairhelpmv #httpsairhelpmv #httpwwwairhelpmv #httpswwwairhelpmv #compensair #wwwcompensairmv #httpcompensairmv #httpscompensairmv #httpwwwcompensairmv #httpswwwcompensairmv #drimsim #wwwdrimsimmv #httpdrimsimmv #httpsdrimsimmv #httpwwwdrimsimmv #httpswwwdrimsimmv #blablacar #wwwblablacarmv #httpblablacarmv #httpsblablacarmv #httpwwwblablacarmv #httpswwwblablacarmv # #wwwmv #httpmv #httpsmv #httpwwwmv #httpswwwmv

  ОтветитьУдалить
 18. https://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #blogspottravelpayoutss #wwwblogspottravelpayoutssmw #httpblogspottravelpayoutssmw #httpsblogspottravelpayoutssmw #httpwwwblogspottravelpayoutssmw #httpswwwblogspottravelpayoutssmw #travelpayoutss #wwwtravelpayoutssmw #httptravelpayoutssmw #httpstravelpayoutssmw #httpwwwtravelpayoutssmw #httpswwwtravelpayoutssmw #tutu #wwwtutumw #httptutumw #httpstutumw #httpwwwtutumw #httpswwwtutumw #leveltravel #wwwleveltravelmw #httpleveltravelmw #httpsleveltravelmw #httpwwwleveltravelmw #httpswwwleveltravelmw #travelata #wwwtravelatamw #httptravelatamw #httpstravelatamw #httpwwwtravelatamw #httpswwwtravelatamw #onlinetours #wwwonlinetoursmw #httponlinetoursmw #httpsonlinetoursmw #httpwwwonlinetoursmw #httpswwwonlinetoursmw #mistotravel #wwwmistotravelmw #httpmistotravelmw #httpsmistotravelmw #httpwwwmistotravelmw #httpswwwmistotravelmw #aviasales #wwwaviasalesmw #httpaviasalesmw #httpsaviasalesmw #httpwwwaviasalesmw #httpswwwaviasalesmw #kiwi #wwwkiwimw #httpkiwimw #httpskiwimw #httpwwwkiwimw #httpswwwkiwimw #hotellook #wwwhotellookmw #httphotellookmw #httpshotellookmw #httpwwwhotellookmw #httpswwwhotellookmw #tutu #wwwhostelworldmw #httphostelworldmw #httpshostelworldmw #httpwwwhostelworldmw #httpswwwhostelworldmw #autobustravel #wwwautobustravelmw #httpautobustravelmw #httpsautobustravelmw #httpwwwautobustravelmw #httpswwwautobustravelmw #flixbus #wwwflixbusmw #httpflixbusmw #httpsflixbusmw #httpwwwflixbusmw #httpswwwflixbusmw #12go #www12gomw #http12gomw #https12gomw #httpwww12gomw #httpswww12gomw #kiwitaxi #wwwkiwitaximw #httpkiwitaximw #httpskiwitaximw #httpwwwkiwitaximw #httpswwwkiwitaximw #intuitravel #wwwintuitravelmw #httpintuitravelmw #httpsintuitravelmw #httpwwwintuitravelmw #httpswwwintuitravelmw #economybookings #wwweconomybookingsmw #httpeconomybookingsmw #httpseconomybookingsmw #httpwwweconomybookingsmw #httpswwweconomybookingsmw #discovercarhire #wwwdiscovercarhiremw #httpdiscovercarhiremw #httpsdiscovercarhiremw #httpwwwdiscovercarhiremw #httpswwwdiscovercarhiremw #autoeurope #wwwautoeuropemw

  ОтветитьУдалить
 19. http://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #travelpayoutssblogspot #wwwtravelpayoutssblogspotmw #httptravelpayoutssblogspotmw #httpstravelpayoutssblogspotmw #httpwwwtravelpayoutssblogspotmw #httpswwwtravelpayoutssblogspotmw #blogspot #wwwblogspotmw #httpblogspotmw #httpsblogspotmw #httpwwwblogspotmw #httpswwwblogspotmw #httpautoeuropemw #httpsautoeuropemw #httpwwwautoeuropemw #httpswwwautoeuropemw #ponominalu #wwwponominalumw #httpponominalumw #httpsponominalumw #httpwwwponominalumw #httpswwwponominalumw #weatlas #wwwweatlasmw #httpweatlasmw #httpsweatlasmw #httpwwwweatlasmw #httpswwwweatlasmw #tripster #wwwtripstermw #httptripstermw #httpstripstermw #httpwwwtripstermw #httpswwwtripstermw #hopayacht #wwwhopayachtmw #httphopayachtmw #httpshopayachtmw #httpwwwhopayachtmw #httpswwwhopayachtmw #dreamlines #wwwdreamlinesmw #httpdreamlinesmw #httpsdreamlinesmw #httpwwwdreamlinesmw #httpswwwdreamlinesmw #cherehapa #wwwcherehapamw #httpcherehapamw #httpscherehapamw #httpwwwcherehapamw #httpswwwcherehapamw #tripinsurance #wwwtripinsurancemw #httptripinsurancemw #httpstripinsurancemw #httpwwwtripinsurancemw #httpswwwtripinsurancemw #strahovkaru #wwwstrahovkarumw #httpstrahovkarumw #httpsstrahovkarumw #httpwwwstrahovkarumw #httpswwwstrahovkarumw #bikesbooking #wwwbikesbookingmw #httpbikesbookingmw #httpsbikesbookingmw #httpwwwbikesbookingmw #httpswwwbikesbookingmw #parkandfly #wwwparkandflymw #httpparkandflymw #httpsparkandflymw #httpwwwparkandflymw #httpswwwparkandflymw #airhelp #wwwairhelpmw #httpairhelpmw #httpsairhelpmw #httpwwwairhelpmw #httpswwwairhelpmw #compensair #wwwcompensairmw #httpcompensairmw #httpscompensairmw #httpwwwcompensairmw #httpswwwcompensairmw #drimsim #wwwdrimsimmw #httpdrimsimmw #httpsdrimsimmw #httpwwwdrimsimmw #httpswwwdrimsimmw #blablacar #wwwblablacarmw #httpblablacarmw #httpsblablacarmw #httpwwwblablacarmw #httpswwwblablacarmw # #wwwmw #httpmw #httpsmw #httpwwwmw #httpswwwmw

  ОтветитьУдалить
 20. https://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #blogspottravelpayoutss #wwwblogspottravelpayoutssmx #httpblogspottravelpayoutssmx #httpsblogspottravelpayoutssmx #httpwwwblogspottravelpayoutssmx #httpswwwblogspottravelpayoutssmx #travelpayoutss #wwwtravelpayoutssmx #httptravelpayoutssmx #httpstravelpayoutssmx #httpwwwtravelpayoutssmx #httpswwwtravelpayoutssmx #tutu #wwwtutumx #httptutumx #httpstutumx #httpwwwtutumx #httpswwwtutumx #leveltravel #wwwleveltravelmx #httpleveltravelmx #httpsleveltravelmx #httpwwwleveltravelmx #httpswwwleveltravelmx #travelata #wwwtravelatamx #httptravelatamx #httpstravelatamx #httpwwwtravelatamx #httpswwwtravelatamx #onlinetours #wwwonlinetoursmx #httponlinetoursmx #httpsonlinetoursmx #httpwwwonlinetoursmx #httpswwwonlinetoursmx #mistotravel #wwwmistotravelmx #httpmistotravelmx #httpsmistotravelmx #httpwwwmistotravelmx #httpswwwmistotravelmx #aviasales #wwwaviasalesmx #httpaviasalesmx #httpsaviasalesmx #httpwwwaviasalesmx #httpswwwaviasalesmx #kiwi #wwwkiwimx #httpkiwimx #httpskiwimx #httpwwwkiwimx #httpswwwkiwimx #hotellook #wwwhotellookmx #httphotellookmx #httpshotellookmx #httpwwwhotellookmx #httpswwwhotellookmx #tutu #wwwhostelworldmx #httphostelworldmx #httpshostelworldmx #httpwwwhostelworldmx #httpswwwhostelworldmx #autobustravel #wwwautobustravelmx #httpautobustravelmx #httpsautobustravelmx #httpwwwautobustravelmx #httpswwwautobustravelmx #flixbus #wwwflixbusmx #httpflixbusmx #httpsflixbusmx #httpwwwflixbusmx #httpswwwflixbusmx #12go #www12gomx #http12gomx #https12gomx #httpwww12gomx #httpswww12gomx #kiwitaxi #wwwkiwitaximx #httpkiwitaximx #httpskiwitaximx #httpwwwkiwitaximx #httpswwwkiwitaximx #intuitravel #wwwintuitravelmx #httpintuitravelmx #httpsintuitravelmx #httpwwwintuitravelmx #httpswwwintuitravelmx #economybookings #wwweconomybookingsmx #httpeconomybookingsmx #httpseconomybookingsmx #httpwwweconomybookingsmx #httpswwweconomybookingsmx #discovercarhire #wwwdiscovercarhiremx #httpdiscovercarhiremx #httpsdiscovercarhiremx #httpwwwdiscovercarhiremx #httpswwwdiscovercarhiremx #autoeurope #wwwautoeuropemx

  ОтветитьУдалить
 21. http://www.travelpayoutss.blogspot.com/
  #travelpayoutssblogspot #wwwtravelpayoutssblogspotmx #httptravelpayoutssblogspotmx #httpstravelpayoutssblogspotmx #httpwwwtravelpayoutssblogspotmx #httpswwwtravelpayoutssblogspotmx #blogspot #wwwblogspotmx #httpblogspotmx #httpsblogspotmx #httpwwwblogspotmx #httpswwwblogspotmx #httpautoeuropemx #httpsautoeuropemx #httpwwwautoeuropemx #httpswwwautoeuropemx #ponominalu #wwwponominalumx #httpponominalumx #httpsponominalumx #httpwwwponominalumx #httpswwwponominalumx #weatlas #wwwweatlasmx #httpweatlasmx #httpsweatlasmx #httpwwwweatlasmx #httpswwwweatlasmx #tripster #wwwtripstermx #httptripstermx #httpstripstermx #httpwwwtripstermx #httpswwwtripstermx #hopayacht #wwwhopayachtmx #httphopayachtmx #httpshopayachtmx #httpwwwhopayachtmx #httpswwwhopayachtmx #dreamlines #wwwdreamlinesmx #httpdreamlinesmx #httpsdreamlinesmx #httpwwwdreamlinesmx #httpswwwdreamlinesmx #cherehapa #wwwcherehapamx #httpcherehapamx #httpscherehapamx #httpwwwcherehapamx #httpswwwcherehapamx #tripinsurance #wwwtripinsurancemx #httptripinsurancemx #httpstripinsurancemx #httpwwwtripinsurancemx #httpswwwtripinsurancemx #strahovkaru #wwwstrahovkarumx #httpstrahovkarumx #httpsstrahovkarumx #httpwwwstrahovkarumx #httpswwwstrahovkarumx #bikesbooking #wwwbikesbookingmx #httpbikesbookingmx #httpsbikesbookingmx #httpwwwbikesbookingmx #httpswwwbikesbookingmx #parkandfly #wwwparkandflymx #httpparkandflymx #httpsparkandflymx #httpwwwparkandflymx #httpswwwparkandflymx #airhelp #wwwairhelpmx #httpairhelpmx #httpsairhelpmx #httpwwwairhelpmx #httpswwwairhelpmx #compensair #wwwcompensairmx #httpcompensairmx #httpscompensairmx #httpwwwcompensairmx #httpswwwcompensairmx #drimsim #wwwdrimsimmx #httpdrimsimmx #httpsdrimsimmx #httpwwwdrimsimmx #httpswwwdrimsimmx #blablacar #wwwblablacarmx #httpblablacarmx #httpsblablacarmx #httpwwwblablacarmx #httpswwwblablacarmx # #wwwmx #httpmx #httpsmx #httpwwwmx #httpswwwmx

  ОтветитьУдалить